PRELEGENCI


 

Image

Bartosz Mazur - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Referat Transportu Urząd Miasta Rybnik
Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zagadnieniach systemów transportu publicznego. Praktyk, doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji państwowej i samorządowej, a także w sektorze przewozowym. Od pięciu lat jest pracownikiem Urzędu Miasta Rybnika, gdzie zajmuje się przede wszystkim mobilnością zrównoważoną. Autor lub współautor ponad 60 publikacji w wydawnictwach konferencyjnych oraz w prasie fachowej - publikował m.in. na łamach "Transportu Miejskiego i Regionalnego", "Samorządu Terytorialnego", "Techniki Transportu Szynowego" oraz "Biuletynu Komunikacji Miejskiej". Równolegle współpracował w licznych projektach o charakterze doradczym dla instytucji publicznych, a także dla sektora biznesowego. Był konsultantem Najwyższej Izby Kontroli, Banku Światowego oraz Biura Analiz Sejmowych. Współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie, gdzie wykłada przedmioty związane z transportem.

Image

Piotr Hołubowicz - CEO & Co-founder, SEEDiA
Inżynier po Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie ukończył kierunek automatyka i robotyka na specjalności robotyka.
Jeszcze podczas studiów w 2013 r założył swój pierwszy start-up, w którym zajmował się produkowaniem drukarek 3D (3dproto sp. z o.o.). Drukarka flexFORM znalazła się w kilku topowych rankingach międzynarodowych. Założyciel studium projektowego versatilex, były research Manager integer.pl s.a.
W 2015 roku stworzył pierwszy prototyp ławki solarnej, która została się pierwszym produktem założonej w 2016 roku w SEEDiA Sp z o.o, która jest liderem w kraju i jedną z wiodących spółek na Świecie w dostarczaniu produktów małej inteligentnej architektury dla zastosowań Smart City. Produkty spółki zdobywają wiele nagród wzorniczych oraz wyróżnień za innowacyjność.

Image

Maciej Ciarkowski - Senior Technical Support, Last Mile Solutions Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, wydział Organizacji i Zarządzania. Od 2004 roku w firmie KMT Katarzyna Ciarkowska zajmuje się wdrażaniem na rynku Polskim nowoczesnych technologii związanych z infrastrukturą wsparcia transportu lotniczego i drogowego. Od 2017 firma KMT jako przedstawicie firm LastMileSolutions oraz ECOTAP dostarcza na rynku Polskim kompletny system ładowania pojazdów elektrycznych. Naszymi klientami na terenie Polski są Tauron, Lotos Paliwa, KGHM, Enegra, w ramach systemu zainstalowano na ternie Polski ponad 100 stacji ładowania EV, z tego ponad 40 stacji szybkiego ładowania DC o mocach do 150 kW.

 

Image

Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi 
doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwent Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Od początku kariery zawodowej związany z ochroną zdrowia i spraw społecznych.
Jako wiceprezydent Miasta Łodzi zajmuje się sprawami:

  1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
  2. osób niepełnosprawnych,
  3. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
  4. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta prowadzących działalność leczniczą,
  5. tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  6. informatyzacji urzędu oraz koordynacji informatyzacji miejskich jednostek organizacyjnych,
  7. zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych,
  8. administrowania budynkami urzędu i ich obsługi techniczno-gospodarczej;.

Inicjował w Urzędzie Miasta Łodzi projekt „ Elektromobilna Łódź”, który ma zmieniać jakość życia i zdrowie mieszkańców.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.