PRELEGENCI

Katarzyna Śledziewska - dyrektor zarządzająca DELab UW

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektor zarządzająca DELab UW, ośrodka zajmującego się badaniami w zakresie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu. Prowadzi wykłady z teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w krajowych i międzynarodowych pismach specjalistycznych, a także wielu książek i podręczników akademickich. 

Członkini Readie, międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

Rafał Cieślak – radca prawny, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp.j.

Doradzał w kilkunastu przedsięwzięciach PPP zakończonych sukcesem, w tym przy pierwszym projekcie administracji rządowej (budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu) oraz projektach hybrydowych PPP realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Zgierzu, Pabianicach, Sopocie, Wiązownie, Sosnowcu). Od 2015 r . rekomendowany w rankingu Chambers Europe jako jeden z wiodących w Polsce ekspertów od PPP. Jest doktorem nauk prawnych, pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim.

Paweł Zalewski - koordynator certyfikatu ECDL EPP e-Urzędnik w Polskim Biurze ECDL

Informatyk, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik administracji publicznej, ekspert techniczny w projektach, trener i egzaminator europejskich certyfikatów ICT, koordynator certyfikatu ECDL EPP e-Urzędnik w Polskim Biurze ECDL, właściciel firmy szkoleniowej, nauczyciel akademicki, praktyk; specjalizuje się w informatyce w administracji, multimediach oraz podpisie i dokumencie elektronicznym również zajmuje się ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Artur Piechocki - Radca Prawny, Założyciel kancelarii APLaw

Założyciel kancelarii APLaw. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), fintech, ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora bankowości, finansów, IT, energetyki, telekomunikacji i mediów. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest członkiem Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. Prawnik rekomendowany przez Media Law International 2017 w dziedzinie prawa mediów, telekomunikacji i Internetu.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki