PRELEGENCI

Jan Jaszczyński - Dowódca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12

Konsultant i współpracownik Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Instruktor stowarzyszony szkoleń dla Policjantów oraz Ratowników-Ochotników. Ochotnik, Wolontariusz, działacz kilku NGO, prywatnie przedsiębiorca i były filmowiec.

Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof

Adjunkt w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz profesor nadzwyczajny w Colegium Masovia - Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach. Współpracuje zarówno z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie jak również Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Członek wielu zespołów eksperckich. Autor ponad 500 publikacji naukowych z zakresu medycyny ratunkowej opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Redaktor naczelny czasopisma "Disaster and Emergency Medicine Journal" oraz prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof.

Łukasz Smetana - ratownik Grupy Krynickiej GOPR, specjalista ds. łączności i aplikacji RATUNEK

Ratownik górski od ponad dwudziestu lat. Pracuje w Grupie Krynickiej GOPR od 18 lat.
Specjalizuje sie w poszukiwaniach osób zaginionych w terenie otwartym. Współpracuje w tym zakresie z Policją oraz Strażą Pożarną, wdrażając nowatorskie metody poszukiwawcze opracowane przez amerykańską organizację NASAR (National Association for Search and Rescue) oraz profesora Roberta Koester'a - modele zachowań LPB (Lost Person Behavior). Jest współautorem podręcznika ze zakresu poszukiwania osób zaginionych dla ratowników GOPR. W Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym zajmuje się wdrażaniem technologi teleinformatycznych w ratonictwie górskim; między innymi: zastosowaniem Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w celu zarządzania działaniami typu SAR (poszukiwaniea osób) oraz predykcji terenów niebezpiecznycznych np. zagrożeń lawinowych, wdrażeniem cyfrowego systemu radiołącznosci w oparciu o standard MotoTRBO oraz technologi VoIP do połącznia stacji retransmisyjnych, rozwojem aplikacji ratunek oraz systemu telekomunikacyjnego wspierającego numer alarmowy 601100300, wdrażaniem oprogramowania typu SWD (sytemy wspomagania dowodzenia).

 

Robert Fintak - Prezes Zarządu firmy Terra Hexen sp. z o.o.

Absolwent studiów MBA Akademii Koźmińskiego, European Academy of Diplomacy i Akademii Obrony Narodowej, Uhonorowany tytułem absolwenta VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, Think Thank Society. Założyciel organizacji ILS, Hutchinson Institute i Terra Hexen Group.Jego firmy i działalność społeczna wielokrotnie nagradzana były godłem Solidna Firma 2005, 2008, 2010, Łódzko-Ludzko odpowiedzialni, Quality International 2013, Brązowy Laur 2005, za działalność społeczną otrzymał dwukrotnie list z podziękowaniem od Prezydenta RP

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki