PRELEGENCI


 

Image

prof. dr. inż. Krzysztof Biernat - Profesor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT)

Jest profesorem  w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, pełniąc jednocześnie funkcję Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, a także członka Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki. Jest członkiem  Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Ciepła i Chłodu z OZE, Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej oraz przewodniczącym Komisji Nauki Rady Naukowej PIMOT. Specjalizuje się w termodynamice chemicznej procesów zachodzących w  środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakości i użytkowania  płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw.

Image

Piotr Grzymowicz - Prezydent Miasta Olsztyna

W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn. Od 2009 roku Prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na Prezydenta Olsztyna wykładowca  na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując miedzy innymi w przedsiębiorstwach budowlanych na terenie Polski i Niemiec a także kierując firmami międzynarodowymi realizującymi duże projekty inwestycyjne.  Sześciokrotnie wybierany na radnego Rady Miasta Olsztyna w latach 1998 – 2018r. W 2008 roku, w uznaniu posiadanej wiedzy,  Minister Rozwoju Regionalnego powołał go do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie budownictwa, infrastruktury mieszkaniowej oraz prawa budowlanego.

Image

Grzegorz Malec - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Od lat związany z branżą transportową. Od 2004 roku pracował w Dziale Transportu Zbiorowego, a następnie Biurze Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Lublin. Od 2009 roku zatrudniony w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie. W 2010 roku został kierownikiem Działu Przewozów i Rozwoju Sieci Komunikacyjnej ZTM, a dwa lata później zastępcą dyrektora ds. przewozów. Współodpowiedzialny za wdrożenie jednego z największych projektów transportowych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. „Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego. Promuje ekologiczne rozwiązania transportowe, dzięki którym miasto Lublin uzyskało liczne nagrody na arenie ogólnopolskiej, m.in. w konkursach „Asy Transportu Publicznego” w kategorii „Miasto Roku/Ekologiczne Miasto Roku” oraz ECO-MIASTO organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce.

Image

Piotr Grzymowicz - Prezydent Miasta Olsztyna

W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn. Od 2009 roku Prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na Prezydenta Olsztyna wykładowca  na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując miedzy innymi w przedsiębiorstwach budowlanych na terenie Polski i Niemiec a także kierując firmami międzynarodowymi realizującymi duże projekty inwestycyjne.  Sześciokrotnie wybierany na radnego Rady Miasta Olsztyna w latach 1998 – 2018r. W 2008 roku, w uznaniu posiadanej wiedzy,  Minister Rozwoju Regionalnego powołał go do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie budownictwa, infrastruktury mieszkaniowej oraz prawa budowlanego.

Image

Paweł Rydzyński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu

Związany z rynkiem transportu publicznego od 2007 roku. Specjalizuje się m.in. w analizie systemów transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem integracji podsystemów transportu w zakresie rozkładów jazdy i taryf, jak również w funkcjonowaniu spółek zajmujących się transportem publicznym oraz realizacji planów transportowych. Autor licznych publikacji podejmujących tematykę przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce, współautor m.in. opracowań pn. „Biała Księga Transportu. Kolej na działania”, „Biała Księga Mobilności w Aglomeracjach” oraz „Biała Księga: Konkurencja w transporcie kolejowym”.

Image

Paweł Nowodziński - Smart City Solutions Director, MCX Systems

Lider Centrum Kompetencyjnego Smart City w MCX Systems. Odpowiada za rozwój nowoczesnych systemów płatności w komunikacji miejskiej oraz wykorzystanie technologii płatności bezgotówkowych dla zwiększenia dostępności usług miejskich. Kreuje innowacyjne rozwiązania dla współczesnych aglomeracji. Wcześniej związany z rynkiem płatności i środowiskiem FinTech, jako członek Zarządu Grupy LEW S.A. był odpowiedzialny za rozwój usług płatniczych. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej mPay SA. Współtworzył System Elektronicznej Karty Mieszkańca i Samorządowy Program Lojalnościowy wdrożonego w kilku miastach w Polsce. Praktykę biznesową łączy z pracą naukową i zaangażowaniem akademickim. Posiada znaczący dorobek naukowy, na który składa się ponad 100 opublikowanych artykułów w monografiach naukowych i czasopismach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Od 2015 roku profesor nadzwyczajny na Politechnice Częstochowskiej. Aktualnie, również Wicedyrektor Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jako wykładowca akademicki aktywnie wspiera współpracę pomiędzy nauką, biznesem i samorządem.

Image

Bartosz Dominiak - Smart City Expert & Blogger, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne) oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas (Prognozowanie, Planowanie Strategiczne i Foresight). Wiele lat pracował w instytucjach publicznych centralnych i samorządowych. W latach 2006-2010 radny m.st. Warszawy. Konsultant i ekspert ds. zrównoważonego rozwoju miast i smart city. Od 2015 r. prowadzi projekt Smart City Blog (www.smartcityblog.pl). Od grudnia 2018 r. jest zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z rekomendacji lokalnego stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

Image

Michał Sikora - Lead Energy Specialist, Audytel S.A.

Ekspert wiodący Audytel S.A. w wielu projektach energetycznych i gazowych dla Klientów Biznesowych, Ministerstw, Jednostek Samorządów Terytorialnych. Koordynator projektów analiz kosztów i korzyści w zakresie elektromobilności m.in. dla Urzędu Miasta: Olsztyna, Białegostoku i Wałbrzycha oraz wykonawca analiz dla Spółek Komunikacyjnych w zakresie finansowo- ekonomicznych aspektów zastosowania alternatywnych paliw w transporcie miejskim. Posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu i analizie dokumentacji z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, projektów naukowo-badawczych w zakresie energetyki i elektroenergetyki oraz biopaliw transportowych.

Image

Tadeusz Bartosiński - Zastępca Dyrektora, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Urząd Miasta st. Warszawy

Studia w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej (dyplom 1980r.)
1982-1989 - działalność własna
1989-2000 - PEKAES zatrudnienie w Spółkrach Grupy - branży logistyka międzynarodowa.
2000-2003 - koordynator działalności przewozowej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie
2004 - 2008 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
2009-2010 - Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu "Zarządzanie w Administracji Publicznej"
Od 2008r. zajmuje się problematyką transportu publicznego w kontekście funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pomocy publicznej w transporcie. Prowadzi szkolenia z zakresu obliczania kwoty rekompensaty w transporcie publicznym. Od XI 2009 r. do IV 2014 r. był Przewodniczącym Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej przy NOT. Natomiast od marca 2014 r. jest Zastępcą Dyrektora w Biurze Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Image

Maciej Florczak - Zarząd Transportu Miejskiego

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna oraz studiów podyplomowych m.in. z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Od 10 lat pracownik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, w którym jest odpowiedzialny za rozwój transportu publicznego w gminach aglomeracji warszawskiej oraz wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej GIS. Brał udział w opracowaniu m.in. „Planu Transportowego” dla aglomeracji warszawskiej, raportu „Warszawskie biura na nowych torach 2018” czy „Białej Księgi Mobilności 2014”.

Image

Monika Mitrowska - Esri Polska

Absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej. Pierwsze doświadczenie zdobywała w branży GIS oraz administracji publicznej. Obecnie pracownik firmy Esri Polska, światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).

Image

Mikołaj Kwiatkowski - Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland

Przedstawiciel pokolenia "Y", orędownik nowoczesnych technologii w transporcie publicznym. Regularny pasażer komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Zwolennik zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w biznesie. Zawsze powtarza, że w transporcie publicznym najważniejszy jest pasażer. W Trapeze Poland odpowiedzialny za marketing i kontakt z mediami.

Image

Elżbieta Burliga - Dyrektor Rozwoju Biznesu, First Data Polska S.A.

Dyrektor Rozwoju Biznesu, liderka i menadżerka. Na obecnym stanowisku odpowiada za dostarczanie nowoczesnych rozwiązań płatniczych dla sektora publicznego transportu i urządzeń bezgotówkowych wspierających ideę smart city. Z First Data Polska jest związana od 1995 roku. Od 25 lat zarządza zespołami sprzedaży nowoczesnych rozwiązań płatniczych oraz buduje i rozwija relacje z największymi klientami. Przez 7 lat kierowała departamentem sprzedaży detalicznej i była odpowiedzialna za współpracę z 38 tysiącami klientów w zakresie akceptacji kart płatniczych i bieżącej obsługi. W 2013 roku przejęła zarządzanie Departamentem Klientów Kluczowych odpowiedzialnym za relacje z największymi klientami. Osiągnięcia Elżbiety Burligi zostały docenione przez branżowych ekspertów w „Rankingu 20 najbardziej wpływowych kobiet w polskiej branży płatniczej”, w którym zajęła 6 miejsce.
Nadzorowała między innymi następujące projekty: migracja urzędów z POS GOV do Polska Bezgotówkowa, wdrożenie programu Polska Bezgotówkowa w urzędach, start systemu biletowego we Wrocławiu i w Bydgoszczy, obsługa bezgotówkowych płatności dla warszawskich tramwajów.

Image

Eugeniusz Szymonik - Prezes Zarządu, AUTOSAN sp. z o.o.

Od początku 2019 r Prezes Zarządu AUTOSAN sp. z o.o.. Pan Szymonik od lat związany jest z branżą autobusową. Był założycielem i wieloletnim Prezesem Spółki Mobilis, największej firmy transportowej w Polsce.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.