PRELEGENCI

Maciej Kaczmarek - VAR Account Manager, NETGEAR Poland Sp. z o.o.

Związany z branżą IT od ponad 20 lat, w czasie których zajmował się projektowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem i sprzedażą zintegrowanych rozwiązań informatycznych i biznesowych, bazujących na produktach firm takich jak: Microsoft, Oracle, SAP, Sybase, CA, Siemens, Cisco, 3Com, Compaq, IBM, HP.

Od 10 lat w sektorze rozwiązań sieciowych, przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję związaną z projektowym wsparciem rozwiązań dla infrastruktury teleinformatycznej. Pracował wcześniej w takich firmach jak POLKOMTEL SA, ComputerLand S.A., D-Link.

Ukończył Akademię Bydgoską. Od 1998 roku prowadzi szkolenia i konferencje dotyczące rozwiązań sieciowych.

Od 7 lat w firmie NETGEAR odpowiedzialny za rozwiązania sieciowe dla kluczowych klientów firmy, m.in. za współpracę z przemysłem, administracją publiczną i instytucjami naukowymi w Polsce oraz obsługę merytoryczną dużych projektów w największych organizacjach biznesowych w Polsce.

Dorota Kaczmarczyk - Szczurek - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Od 2015 r. prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego wydawanych przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Inżynierii Klinicznej.

Absolwentka Zakładu Neuroanatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria kliniczna oraz kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Aktualnie doktorantka Katedry i Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studentka kierunku lekarskiego I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie z zakresu wyposażania i funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia nabyła jako pracownik Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Dziale Inżynierii Klinicznej przy inwestycjach typu: „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” oraz „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej”. Jako inżynier kliniczny współpracuje z licznymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie doradztwa związanego z technologią medyczną, inżynierią kliniczną oraz zgodności projektów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Bierze udział w realizacjach inwestycji szpitalnych tworząc pełne specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w tym funkcjonalne opisy aparatury medycznej w zgodności ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizowała zlecenia jako ekspert ds. sprzętu medycznego dla Ministerstwa Zdrowia. Pasjonatka wdrażania nowoczesnych technologii medycznych do polskiej rzeczywistości.  

Piotr Najbuk - Prawnik, Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Piotr współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka od 2012 roku. Wcześniej pracował w czołowych polskich instytucjach finansowych, w których zajmował się modelowaniem i analizą finansową, zagadnieniem zabezpieczania należności i wdrażaniem regulacji ostrożnościowych KNF. Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (rejestracja działalności, optymalizacja zatrudnienia, przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe, tworzenie procedur wewnętrznych); realizował ponadto innowacyjne projekty związane z sektorem ochrony zdrowia m.in. na zlecenie wiodącej na rynku grupy ubezpieczeniowej i czołowej spółki telekomunikacyjnej, a także dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (uwierzytelnianie dokumentacji medycznej, outsourcing w dokumentacji medycznej).
Piotr zajmuje się także doradztwem dla firm z sektora farmaceutycznego (reklama produktów leczniczych, rejestracja produktów leczniczych, mechanizm refundacyjny), prawem żywnościowym oraz doradztwem w zakresie prawa konstytucyjnego. Piotr obok posiadanego wykształcenia prawniczego i ekonomicznego, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczęszcza również na studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.
Wybrane publikacje
Matczak M., Zalasiński T., Najbuk P., Raport regulacyjny. Ocena skutków regulacji założeń do zmian ustawodawczych przewidzianych w dokumencie „Projekt zmian w przepisach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych wraz z propozycją tworzenia nowego systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych” przygotowanym przez: Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, 2014
Matczak M., Zalasiński T., Kapłon B., Dziomdziora W., Hlebicka Józefowicz A., Najbuk P., Raport regulacyjny w sprawie zasad rozliczania kosztów noclegu pracownika będącego kierowcą samochodu ciężarowego (w związku z uchwałą SN II PZP 1/14), Warszawa, 2014

Agata Kruczyk - Prawnik, Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
Agata doradza w zakresie prawnych aspektów stosowania nowych technologii w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się między innymi w kwestiach dotyczących udzielania świadczeń telemedycznych, wykonywania działalności leczniczej, danych medycznych, zawodów medycznych. Brała również udział w projektach dotyczących prawnej analizy inwestycji w ochronie zdrowia. Uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach praktyki Life Sciences. Doradza w zakresie planowania wdrożenia strategii regulacyjnych dotyczących zastosowania rozwiązań IT w ochronie zdrowia na rynkach CEE. Agata zajmuje się również prawem farmaceutycznym, między innymi sprawami dotyczącymi leków biologicznych i umów dystrybucyjnych na produkty lecznicze.
Kwalifikacje:
-Absolwentka prawa (LL.B.) na University of London
-Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
-Od stycznia 2018 r. – aplikant radcowski
-Laureatka drugiego miejsca w międzynarodowym konkursie arbitrażowym FDI Moot Court w Buenos Aires w 2016r.

Tomasz Paprocki - Dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej, Focus Telecom Polska Sp. z o.o.

Związany z rynkiem telekomunikacyjnym od 12 lat. W Focus Telecom Polska odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój produktów korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wielokanałowej komunikacji – Focus Contact Center. Ekspert rynku call / contact center w Polsce, wielokrotnie cytowany w mediach. Prelegent konferencji i kongresów branżowych oraz jeden z autorów FocusBloga, poświęconego szeroko pojętej tematyce IT i systemów komunikacyjnych. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert odpowiada na pytania dotyczące zarządzania sprzedażą, innowacyjnych narzędzi usprawniających sprzedaż oraz obsługę klienta oraz rynku call / contact center.

Dawid Wójcicki - CEO, Voicetel Communications S.A.

Absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Gdańskim, doświadczony manager w firmach branży IT, projektant oprogramowania, pasjonat komunikacji człowiek-maszyna, założyciel Voicetel Communications S.A.

Ścieżkę zawodową rozpoczął w Wirtualnej Polsce, jako programista i project manager, następnie współtworzył inkubator Bałtyckie Centrum Innowacji, gdzie koordynował rozwój projektów internetowych do fazy spin-off. Obecnie w Voicetel zaangażowany w rozwój i komercjalizację usługi Brilliance. Prywatnie – pasjonat karate tradycyjnego i miłośnik Wysp Kanaryjskich.

© 2018 PRIB Company. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki