PRELEGENCI

Wojciecha Górnik - zastępca dyrektora ds. informacji i współpracy z regionami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Marketing i Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Szkole Głównej Handlowej, Międzynarodowe Studia Podyplomowe w zakresie Metod Interwencji Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2009-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Marszałkowskim woj. Mazowieckiego, gdzie oprócz zadań związanych z monitoringiem, ewaluacją, analizą wyników kontroli i audytów (w tym wykonywanych przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz Komisję Europejską) na poziomie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny był m.in. za optymalizację i projektowanie procesów w ramach systemu zarządzania i kontroli. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Kierownika ze strony Beneficjenta kluczowego projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” dotyczącego informatyzacji 23 podmiotów leczniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu procesami i projektami, przeprowadził także kilkaset kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wykładowca i trener m.in. w Szkole Głównej Handlowej.

Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, które na mocy umowy afiliacyjnej jest oficjalną organizacją krajową HL7 International, globalnej organizacji opracowującej standardy interoperacyjności danych medycznych i sposobów ich wymiany pomiędzy systemami IT. Konsultant w zakresie przetwarzania danych medycznych oraz zastosowań IT w ochronie zdrowia, specjalizuje się w praktycznym wdrażaniu standardów interoperacyjności. Pracuje dla największych polskich firm medycznych i producentów oprogramowania oraz dla instytucji rządowych. Jest współautorem Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, która została opublikowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako obowiązująca specyfikacja reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce. Członek HL7 International Council. Założyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej w latach 2015-2017. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie oraz studiów MBA dla Kadry IT na Akademii Leona Koźmińskiego.

prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Autor ponad 700 publikacji z dziedziny higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, higieny szpitalnej, zakażeń szpitalnych, jakości opieki medycznej, edukacji zdrowotnej, uzależnień i możliwości przeciwdziałania w tym obszarze, chorób zawodowych, wypadków przy pracy. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, odznaczenia Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Członkostwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego.

 Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z komunikacją i obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Przygotowuje opinie i raporty regulacyjne, opracowuje materiały prasowe związane z zagadnieniami prawnymi. Jako prawnik i specjalista ds. public relations zdobywał doświadczenie w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz kształtowania regulacji prawnych przyjaznych dla obywateli i biznesu. Posiada ponadto doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych oraz w mediach. Paweł ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Anna Gawrońska - GS1 Polska

Wieloletni doradca w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Doktor nauk ekonomicznych.

Elżbieta Kasińska - Healthcare Sales Manager, Kontel

Praktycznie przez całą swoją karierę zawodową ściśle związana z branżą medyczną. W latach 2001-2005 oraz 2007-2010 jej działania koncentrowały się na obszarze chirurgii okulistycznej. Pomiędzy tymi okresami świadczyła usługi doradcze w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych dla sektora opieki zdrowotnej. Obecnie, od ponad 7 lat jest ekspertem w zakresie kompleksowych rozwiązań, dotyczących poprawy jakości opieki nad pacjentem, optymalizacji funkcjonowania placówek medycznych (w tym zasobów medycznych), zwiększenia efektywności ich działania oraz usprawnienia komunikacji personelu medycznego (w ramach zintegrowanego przepływu informacji). Prywatnie pasjonatka historii, podróży oraz żeglarstwa.

Piotr Welenc - Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska.

Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska. W latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów UKNF oraz ogólnopolskich i miedzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley (SOX). Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki