PRELEGENCI

Joanna Kulesza - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Joanna Kulesza jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i zarządzaniu Internetem. Współpracuje m.in. z Radą Europy w zakresie ochrony praw człowieka w Internecie. Autorka licznych publikacji o prawie międzynarodowym i nowych technologiach, w tym m.in. „International Internet Law” (Routledge 2012) i „Due Diligence in International Law” (BRILL 2016).

Robert Jakubowski - Kierownik Wydziału Wsparcia Użytkowników, Centrum Informatyki Statystycznej

Robert Jakubowski kieruje wydziałem zajmującym się technicznymi aspektami bezpieczeństwa informacji oraz sieciami komputerowymi. Wielki entuzjasta nowych technologii.

Artur Piechocki - Radca Prawny, Założyciel kancelarii APLaw

Założyciel kancelarii APLaw. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), fintech, ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora bankowości, finansów, IT, energetyki, telekomunikacji i mediów. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest członkiem Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. Prawnik rekomendowany przez Media Law International 2017 w dziedzinie prawa mediów, telekomunikacji i Internetu.

Rafał Gołębiowski – Senior Security Officer, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

W banku od dwóch lat. Zajmuje się głównie prowadzeniem kluczowych projektów dla banku od strony bezpieczeństwa, wykonuje testy penetracyjne, wyznacza rekomendacje a także szacuje i analizuje bezpieczeństwo oraz ryzyko aplikacji i systemów. Przed obecną pracą zajmował się bezpieczeństwem w firmach informatycznych oraz w firmie z Big4 z branży konsultingowej. Był odpowiedzialny zarówno za ofensywne jak i defensywne aspekty bezpieczeństwa. Absolwent Matematyki Stosowanej i Komputerowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z pracą magisterską dotyczącą ataków na Generator Liczb Pseudolosowych. Wielokrotny uczestnik zawodów Capture the Flag. W wolnych chwilach stara się rozwijać swojego bloga poświęconego, szeroko rozumianemu, hackingowi. Częsty prelegent na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu IT oraz bezpieczeństwu w bankowości.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki