PRELEGENCI

Dr Marcin Gębarowski - adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Od kilkunastu lat w swojej działalności naukowej, szkoleniowej oraz dydaktycznej zajmuje się tematyką wydarzeń wystawienniczych. Obronił pracę doktorską poświęconą marketingowemu znaczeniu targów. Jest autorem książki pt. „Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej” oraz współautorem monografii pt. „B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity”. Ponadto na łamach czasopism i wydawnictw akademickich opublikował ponad dziewięćdziesiąt artykułów poświęconych rynkowi targowemu oraz zróżnicowanym aspektom organizacji prezentacji targowych. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z marketingu wystawienniczego.

dr hab. Piotr Gawliczek - prof. KSW, Dyrektor Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli , Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Uniwersytetu Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. W sferze zainteresowań naukowych znajdują się kwestie interakcji cywilizacyjnych, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji dla bezpieczeństwa, a także istota e-learningu/m-learningu/b-learningu, komunikacji strategicznej oraz mediów społecznościowych. Jest autorem licznych monografii, artykułów, recenzji dot. wspomnianych obszarów, zarówno w języku polskim, jak językach obcych. Jest członkiem rad wydawniczych zagranicznych czasopism  naukowych oraz międzynarodowych gremiów zajmujących się kwestiami szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. Jest autorem koncepcji e-learningowych dot. uczelni polskich oraz liderem podmiotów NATO związanych z wdrażaniem kompleksowych rozwiązań sfery kształcenia zdalnego dla krajów partnerskich – Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Macedonii oraz Ukrainy. Kierował ponad trzydziestoma zespołami zadaniowymi NATO, za co otrzymał osobiste podziękowanie asystenta Sekretarza Generalnego. Jego pasją są języki obce oraz Nordic Walking.

Katarzyna Brzozowska – Z-ca Kierownika Działu Nauczania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kieruje Zespołem ds. Promocji Oferty Kształcenia.
Odpowiada za opracowanie koncepcji i realizację kampanii promocyjno-informacyjnej skierowanej do młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w której ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania personelem. Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i promocji zdobywała kierując klubami studenckimi oraz przygotowując festiwale i imprezy muzyczne w Krakowie. Od  2001 r. zawodowo czynnie związana jest ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej AGH w zakresie nadzoru nad realizacją studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń.
W swojej codziennej pracy stara się łączyć wiedzę i doświadczenie z zainteresowaniem branżą HR. Obserwacja rozwiązań proponowanych  firmom, które świadomie przygotowują się do wejścia na rynek pracy absolwentów uczelni z pokolenia Zet daje jej ogromne pole do zastosowania i wykorzystania tych rozwiązań przy tworzeniu strategii promocji oferty kształcenia i rekrutacji „dobrego kandydata” na studia wyższe. Jest ogromną entuzjastką generacji xD.

Hubert Bubrowski – Specjalista ds. administracyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Budowanie swojego doświadczenia wzbogacił ukończeniem podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 12 lat zajmuje się promocją kształcenia wśród młodzieży, biorąc udział m.in. w targach edukacyjnych i spotkaniach, mających na celu wspieranie młodych ludzi poszukujących swojej drogi życiowej. Jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń na uczelni, w tym największego plenerowego dnia otwartego wśród polskich szkół wyższych. Od lat prowadzi wykłady dla kandydatów na studia, informując ich o możliwościach studiowania, a równocześnie rozwijania swoich pasji i zainteresowań na AGH. Za każdym razem udowadnia, że wybór ma być świadomy i przemyślany. Wielu kandydatów właśnie dzięki jego wykładom odkryło, które studia pozwalają na rozwinięcie skrzydeł i dają najlepsze możliwości na rynku pracy. Wierzy w nowe technologie komunikacji i uwielbia obserwować ich wpływ na pokolenie Zet.

Anna Kiryjow  - Kierownik Zespołu Nowych Mediów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Ukończyła studia magisterskie z zakresu socjologii na Wydziale Nauk Społecznych SGGW. Praktyk i teoretyk social media, w swojej pracy zawodowej i naukowej korzysta z internetowych i mobilnych technologii do prowadzenia interaktywnego dialogu marek z ich odbiorcami. Członkini Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz Stowarzyszenia PRom – PR i Promocji Uczelni Polskich.

Konrad Kosiński - Kierownik projektów B2B, Grupa Wydawnicza Helion

Manager, szkoleniowiec, absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, kierunek – Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Od ponad 9 lat związany z Grupą Wydawniczą Helion. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w strukturach na stanowiskach managerskich. Obecnie w oparciu o projekty Grupy Helion współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, uczelniami i firmami dla których rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji jest wpisane w cele oraz misję danej organizacji. Jeden z twórców Wirtualnej Biblioteki NASBI & OSBI – unikalnego na rynku polskim projektu którego zadaniem jest dostarczenie komercyjnych treści w formie ebook, audio oraz wideo; gwarantując tym samym ciągły dostęp do nowości wydawniczych których przekaz oparty jest na multiformacie. Jest czynnym uczestnikiem rynku wydawniczego oraz jego transformacji.
W sferze zainteresowań znajdują się kwestie zastosowania technologii informatycznych w procesie edukacji.

Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager, EPSON EUROPE B.V.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki