Program - Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego 10.02.2022

   
   

GODZINA


 

PUNKT PROGRAMU


 

09.00 – 09.30

Logowanie do platformy

09.30 – 10.00

 

 

 

 

 


 

mjr dr hab. Anna Borucka - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
mjr dr inż. Rafał Parczewski - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
kpt. SG Arkadiusz Chomacki - Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
"Rola Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego UE/Schengen"


 

10.00 – 10.30

Marcin Jałoszyński - Kierownik Produktu UAV i skanerów LiDAR
Karol Rosiak - Inżynier sprzedaży ds. BSP i masowych danych, TPI Sp. z o. o.
"Bezzałogowe statki powietrzne jako narzędzie szybkiego reagowania podczas akcji ratowniczych"


 

10.30 – 11.00

st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - wieloletni Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
"Informacja przestrzenna - podstawa akcji ratunkowych"


 

11.00 – 11.30

Włodzimierz Mroczkowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Tczewie
Stanisław Leszczyna - SQ2EEQ, Koordynator TKK ( Tczewski Klub Krótkofalowców) d/s współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tczewie
"Łączność kryzysowa na terenie miasta i powiatu z wykorzystaniem członków Tczewskiego Klubu Krótkofalowców - ćwiczenia w zgrywaniu funkcjonowania administracji samorządowej oraz służb powiatu tczewskiego podczas wykonywania zadań obronnych z elementami zarządzania kryzysowego"


 

11.30 – 12.00

mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
"Kooperacja świadków zdarzenia w przypadku zdarzeń o charakterze mnogim i masowym"


 

12.00 – 12.10

Zakończenie panelu głównego, zaproszenie do pokoi webinarowych

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.