"Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych" 06.07.2023

   
   

GODZINA


 

PUNKT PROGRAMU


 

09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników / wydanie materiałów konferencyjnych

09.30 – 10.00
 

dr Marzena Zdzymira -  wykładowca akademicki, Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Starachowicach
"Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej"


 

10.00 – 10.30

Wojciech Pawłowski - Critical Event Management Expert, BlackBerry
"Zarządzanie sytuacjami krytycznymi i kryzysowymi w oparciu o produkty firmy BlackBerry"


 

10.30 – 10.40

Prezentacja wystawców

10.40 – 11.00

Przerwa kawowa 

   

11.00 – 11.20

Jarosław Nowicki - CEO, ACO Solutions sp. z o. o.
"Mobilne systemy wymiany danych i transmisji obrazu w Zarządzaniu Kryzysowym"


 

11.20 – 11.50

Wojciech Urban - Prezes, Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.
"Aplikacja RATOWNIK wsparciem dla systemu PRM dzięki zaangażowaniu ratowników obywatelskich w udzielanie pierwszej pomocy"


 

11.50 – 12.10

Przerwa kawowa

   

12.10 – 12.40

Adam Stępka – ratownik medyczny, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
"System Państwowego Ratownictwa Medycznego w zdarzeniach mnogich i masowych"


 

12.40 – 13.10

dr n.med. Paweł Musiał - specjalista medycyny ratunkowej i zdrowia publicznego, asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
"Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego"


 

13.10 

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.