PROGRAM DO POBRANIA:

Program - Bezpieczeństwo, niezawodność i interoperacyjność systemów teleinformatycznych 

Dzień 1
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie od godz. 14 do godz. 16

SALA CD

16:00 Powitanie uczestników, prezentacja agendy, sprawy organizacyjne 

16:10 Bezpieczna telekomunikacja - wyzwania obecnych czasów - Instytut Łączności

16:35 Łączność satelitarna - fanaberia czy konieczność – Kinga Gruszecka, Polska Agencja Kosmiczna

17:00 Przerwa kawowa

17:15 Integracja łączności w wydaniu kompaktowym (satelita, radio, telefonia IP) – DGT Spółka z o.o.

18:00 Łączność radiowa – nowości w ofercie Motorola

18:20 TETRA Grupy Energa - usługi łączności krytycznej – Piotr Sarna, Enspirion Spółka z o.o.

19:30 Kolacja

Dzień 2

Sala CD

08:00 Śniadanie

09:00 Stopnie alarmowe w sieciowej infrastrukturze krytycznej - mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

09:30 Bezpieczna komunikacja w obliczu zagrożenia cyberatakiem infrastruktury telekomunikacyjnej

09:50 Przerwa kawowa

10:00 System Bezprzewodowy Sagittarius w ochronie przeciwpożarowej – korzyści, rozwiązania, bezpieczeństwo – CroatioIndustry Spółka z o.o.

10:40 Zaawansowany system zarządzania monitoringiem wizyjnym i kontrolą dostępu - SeeCom Polska s.c.

11:20 Przerwa kawowa

11:35 Transmisja, monitoring i protekcja – czyli jak zapewnić ciągłość działania mojej sieci?” – FCA Spółka z o.o.

12:15 Systemowa integracja różnych systemów telekomunikacyjnych na stanowisku operacyjnym – DGT Spółka z o.o.

14:00 Obiad

15:00 Dokumentowanie infrastruktury sieci informatycznych - Comfortel Spółka z o.o.

15:40 Udostępnianie zasobów i rozbudowa zasięgów sieci TETRA Grupy Energa - Enspirion Spółka z o.o.

16:10 Przerwa kawowa

16:25 Pokaz systemów prezentowanych podczas konferencji - foyer Hotelu

19:00 Kolacja

Przez cały dzień w foyer Hotelu odbywają się prezentacje zaproszonych firm.

Dzień 3

8:00 Śniadanie

09.00 - 13.00 Warsztaty - pokaz integracji systemów prezentowanych podczas konferencji - foyer Hotelu

09:00 Systemy komunikacji głosowej w kontekście wejścia kodeksu NC-ER

09:30 Systemy telekomunikacyjne w przemyśle wydobywczym - Dariusz Wójcik, Wyższy Urząd Górniczy oraz Andrzej Skóka, Specjalistyczny Urząd Górniczy

10:10 Dostosowanie systemu dyspozytorskiego Hetman do wymogów Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie (…) prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych – DGT Spółka z o.o.

13:00 Zakończenie konferencji

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, w konferencji nie weźmie udziału pan Grzegorz Świeczkowski. Jednak czynimy starania, aby prezentację pt. "Wymagania techniczne dla systemów komunikacji głosowej w związku z wejściem kodeksu NC-ER" pozostał w agendzie.

Jednocześnie informujemy, że zakres merytoryczny konferencji został poszerzony o prezentację pana Dariusza Wójcika z Wyższego Urzędu Górniczego oraz pana Andrzeja Skórkę ze Specjalistycznego Urzędu Górniczego pt. "Systemy telekomunikacyjne w przemyśle wydobywczym"

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki