Program - Technologie w opiece nad seniorami 04.02.2020

   
   

GODZINA


 

PUNKT PROGRAMU


 

09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników / wydanie materiałów konferencyjnych

09.30 – 10.00


 

Dorota Kotowska -Dyrektor Zakładu Opieki i Rehabilitacji AKCEMED
"Problemy pielęgnacyjne u ludzi w wieku podeszłym, starszym i sędziwym"


 

10.00 – 10.30

Andrzej Bochacz –Prezes Zarządu NaszSenior.pl
"Nowa definicja SREBRNEJ OPIEKI"


 

10.30 – 10.55

Marek Kruszyński –CMO,Member of the Board, Titanis Sp. zo.o.


 

10.55 – 11.05

Prezentacja wystawców 

11.05 – 11.25

Przerwa kawowa 

   

11.25 – 11.55

Zuzanna Grabusińska–Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe
"Nowoczesne technologie a humanizacja w opiece nad osobami starszymi"


 

11.55 – 12.25

Przemysław Wiśniewski-Prezes Fundacji ZACZYN, redaktor naczelny pisma
"Polityka Senioralna""Starość jako wyzwanie indywidualne i społeczne. Programy uświadamiające wyzwania starzenia i efekty ich realizacji, kierunki zmian systemowych na rzecz polepszenia jakości życia osób starszych"


 

12.25 – 12.40

Przerwa kawowa

   

12.40 – 13.10

Łukasz Salwarowski-Prezes Stowarzyszenia MANKO
"Najnowsze formy aktywizacji seniorów w Polsce i na świecie"


13.10 – 13.40

Agata Bluj-Koordynatorka projektu "Siłownia Pamięci", Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA"
„Siłownia Pamięci” -nowatorski trening umysłu dla seniorów. Materiały do zajęć grupowych oraz aplikacje MEMO na tablety"


 

13.40 

Zakończenie konferencji


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.