Program - Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych 

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:10 Wykład Inauguracyjny: dr n. med. Paweł Musiał - Kierownik zespołu P oraz członek zespołu S, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oddział Jędrzejów; Wykładowca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

"Logistyka w działaniach służb ratowniczych w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych a kryteria udzielania pomocy"

XXI wiek niesie ze sobą liczne wyzwania dla szeroko rozumianego ratownictwa, które działa w oparciu o tzw.ratownictwo zintegrowane. Działania ratownicze, wymagają współpracy wielu służb, których efektywność opiera się na logistyce i organizacji w zdarzeniu, szczególnie zdarzeniu z dużą liczbą poszkodowanych czyli zdarzeniu masowy. TO prawdziwy sprawdzian i wyzwanie dla służb ratowniczych. Planowanie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa stanowiące składowe zarządzania kryzysowego, odgrywają zasadniczą rolę w logistyce działań ratowniczych. Dobrze wyszkolony personel zespołów ratowniczych danych służb to filar powodzenia w nagłych zdarzeniach. Na każdym etapie niesienia pomocy poszkodowanym liczy się czas i podejmowane interwencje, w zależności o posiadanych kwalifikacji. Nadrzędnym celem niesienia pomocy poszkodowanym w zdarzeniach masowych jest uratować jak największą liczbę osób. Logistyka jest złożonym procesem, który wymaga fachowej (specjalistycznej) wiedzy.

10:10 – 10:40 Wykład Partnera: Paweł Walenciejczyk - Produkt Manager, Grupa Pietrucha

"Mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej IBS"

Podczas prezentacji prelegent omówi następujące punkty: Wstęp i omówienie ogólnej działalności Grupy Pietrucha w Polsce i na świecie; Prezentacja mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej IBS; Omówienie poszczególnych elementów składowych systemów IBS; Wybrane realizacje zastosowań systemów przeciwpowodziowych w Polsce i na świecie.

10:40 – 10:50 Prezentacja Wystawców

10:50 – 11:20 Przerwa Kawowa

11:20 – 12:00 Wykład Eksperta: Paweł Gawłowski – Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

"Ratownik medyczny - lek na całe zło - edukacja na poziomie studiów licencjackich"

Prezentacja obejmie aktualne podstawy prawne kształcenia ratowników medycznych, możliwość zatrudnienia w innych podmiotach niż jednostki systemu PRM, zakres kompetencji ich działania, program nauczania na studiach licencjackich UM we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów specjalistycznych.

12:00 – 12:20 Przerwa Kawowa

12:20 – 12:50 Wykład Eksperta: Radomir Korsak - Instruktor sere i personnel recovery, ekspert niezależny

"Pierwsza pomoc ofiarom ataków terrorystycznych"

12:50 – 13:30 Wykład Ekspertów: Piotr Dąbrowski - Prezes Zarządu Słupskiego WOPR i Radosław Karnowski - V-ce Prezes Zarządu Słupskiego WOPR

"Zastosowanie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Ratownictwie Wodnym"

13:0 – 13:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki