Program - Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami 27.09.2018

08:30 – 09:10 Rejestracja uczestników

09:10 – 09:30 Wykład Inauguracyjny: Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy

"Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami w Warszawie. I etap zmian."

09:30 – 10:00 Wykład Partnera: Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. Rozwoju i Sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o. o.

"System przyzywowy i komunikacji IP – nowoczesne narzędzie służące do sprawnej i efektywnej opieki w domach seniora."

Przedstawienie funkcjonalności i możliwości najnowszych modułowych systemów przyzywowych jako platformy technologicznej IP ułatwiającej komunikację, organizację oraz opiekę. Zaprezentowany system zostanie przedstawiony pod względem założeń projektowych, funkcjonalnych a także użytkowych. Będą mogli Państwo przekonać się jak działają lub jak mogą funkcjonować systemy z punktu widzenia pensjonariusza, personelu a także służb technicznych. Pokazane zostaną funkcje integracji z innymi istniejącymi instalacjami w obiekcie.

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl

"Sztuczna inteligencja zmienia oblicze opieki nad osobami niesamodzielnymi"

Analiza zachowań osób niesamodzielnych w trybie ciągłym jest niemożliwa lub bardzo kosztowna. Automatyczne gromadzenie danych o zachowaniach, wynikach badań medycznych, pogodzie, porach roku, dniach tygodnia, sytuacji społecznej czy gospodarczej umożliwia przetwarzanie niewyobrażalnie dużych zbiorów informacji. Ocena danych przez specjalistów wymagałaby niemałych nakładów pracy. Tymczasem przy użyciu sztucznej inteligencji cały proces może trwać sekundy. Sytuacje krytyczne takie jak upadek, utrata przytomności, udar, zawał i inne wymagają jak najszybszego działania. Szybkość analizy, przekazanie alertu np. w formie SMS pozwala na dostarczenie pomocy w ciągu minut. Wprowadzenie systemów opartych o sztuczną inteligencję w otoczenie osób niesamodzielnych, szczególnie starszych, zwielokrotnia poczucie ich bezpieczeństwa a jednocześnie zdecydowanie ogranicza koszty usług opiekuńczych. Dzięki temu wzrasta poziom ich aktywności.

10:30 – 10:50 Wykład Partnera: Waldemar Magnuszewski – Wiceprezes, Alreh Medical

"ACTIVLIFE – komputerowo wspomagany system bezpiecznej aktywizacji ruchowej i kognitywnej oraz rehabilitacji Seniorów"

10:50 – 11:10 Prezentacja Wystawców

11:10 – 11:40 Przerwa Kawowa

11:40 – 12:10 Wykład Eksperta: Andrzej Bochacz – Ekspert, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i Ryszard Olszanowski - Prezes, Izba Gospodarcza Medycyna Polska

"Ile kosztuje teleopieka?"

Potrzeby społeczne w zakresie usług opiekuńczych są bardzo duże i z każdym rokiem będą wzrastały. W jakich warunkach możliwe i celowe jest świadczenie usług opiekuńczych w trybie zdalnym? Szeroka oferta urządzeń i usług do teleopieki zaspokoi najbardziej wymagające potrzeby. Metody optymalizacji funkcji i kosztów mogą prowadzić do uruchamiania tanich rozwiązań. Znaczenie misji społecznej opieki nad osobami niesamodzielnymi we wdrażaniu nowoczesnych technologii. Oferta rynkowa dopasuje się elastycznie do możliwości większości budżetów. Projektowanie planu wdrożenia teleopieki.

12:10 – 12.30 Wykład Eksperta: Szymon Jankowski – dyrektor operacyjny kliniki przyjaznej seniorom Mediraj

"Telekonsultacje przy użyciu urządzeń zdalnej diagnostyki jako środek usprawniający opiekę nad seniorem i pacjentem."

Obecny system opieki nad seniorem oraz pacjentem niezdiagnozowanym w Polsce jest niewydolny. Proces diagnostyki od momentu pierwszej wizyty do zdiagnozowania pacjenta przez zespół specjalistów jest tak rozciągnięty w czasie, że proces chorobowy postępuje szybciej niż planowanie i wdrożenie leczenia. Niewydolny system finansowania, brak lekarzy specjalistów, starzejące się społeczeństwo oraz brak kontroli procesu terapii sprawiają, że zamiast leczenia pacjenta i seniora mówimy o minimalizacji negatywnych skutków. Telekonsultacje medyczne umożliwiają kompleksową diagnostykę w ciągu jednego dnia wykorzystując mapę zapotrzebowania medycznego w połączeniu z mapą białych plam personelu medycznego. Wykorzystanie systemu telekonsultacji do triage pacjentów, weryfikacji stanu leczenia oraz redukcji kolejek do specjalistów gwarantuje sukces nie tylko w zakresie rozwiązań dla seniorów, ale także dla całego systemu opieki zdrowotnej.

12:30 – 13.00 Wykład Eksperta: Wojciech Kacprzak - Prezes Stowarzyszenia Kreatywni 50+

"Włącznie seniorów do społeczeństwa cyfrowego w Warszawie."

Podczas prelekcji prelegent poruszy następujące zagadnienia: Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus - krótka historia (wychodzenie od potrzeb użytkowników, łączenie potencjału- III sektor, urzędy, placówki naukowe, biznes); Technologia w dzisiejszym świecie- inkluzyjna, czy wyłączająca? (dostęp do kultury, zmiany językowe, zmiana modelu rodziny, tworzenie społeczności, rozwijanie zainteresowań, międzypokoleniowość); Kursy podstawowe z obsługi komputerów; Kursy zaawansowane z obsługi technologii; Projektowanie uniwersalne; Projektowanie partycypacyjne).

13:00 – 13:20 Przerwa Kawowa

13:20 – 13:50 Wykład Eksperta: Lech Uliasz - Kierownik Działu Współpracy i Projektów Społecznych, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"

"Dojrzałość dobrze zaprojektowana - jak powstało Centrum Aktywności Międzypokoleniowej NOWOLIPIE"

Głównym celem Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” jest inicjowanie i wzmacnianie dialogu między różnymi pokoleniami warszawiaków. Centrum jest otwarte na wszelkie działania i inicjatywy współtworzone przez mieszkańców Warszawy, zarówno tych skupionych w organizacjach pozarządowych jak i działających indywidualnie. Koncepcja funkcjonowania Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" została wypracowana w ramach europejskiego projektu o nazwie „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” za pomocą innowatorskiej metody service design.

13:50 – 14:20 Wykład Eksperta: Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO

"Ogólnopolska Karta Seniora - metoda aktywizacji w obszarze ekonomii i nowych mediów."

14:20 – 15.20 Warsztaty

"Optymalizacja ucisku w profilaktyce i terapii odleżyn z użyciem ciśnieniowych materacy klinicznych połączona z praktyczną prezentacją zastosowania sprzętu do opieki nad chorym leżącym"

Prowadzący - mgr reh. ruch.Rafał Krutul, właściciel marki REVITA

15:20 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki