Program - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym 10.12.2020

   
   

GODZINA


 

PUNKT PROGRAMU


 

09.00 – 09.30

Logowanie do platformy

09.30 – 10.00

 

 

 


 

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna
"Systemy symulacji i sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych"


 

10.00 – 10.30

Ewa Marciniuk - Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych, Enspirion
Sebastian Kobryn - Główny Specjalista ds. Usług Telekomunikacyjnych, Enspirion
"Zarządzanie kryzysowe z interoperacyjnością systemu TETRA"


 

10.30 – 11.00

Anna Makowska – Kierownik projektu, IBCOL
"Nowoczesne rozwiązania w zakresie detekcji, analizy i wsparcia zarządzania kryzysowego"


 

11.00 – 11.20

Jacek Mandas - Prezes Zarządu, Astri Polska sp. z o.o.
"Systemy satelitarne jako wsparcie zarządzania kryzysowego"


 

11.20 – 11.35

Miłosz Kałuża - doradca techniczny, EuroPro Group
"Drony z kamerami termowizyjnymi jako wsparcie działań ratunkowych"


 

11.35 – 12.05

st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
"Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)"


 

 12.05 - 12.35

dr Krzysztof Głowiński - Policjant Komendy Stołecznej Policji
"Systemy informacyjne i ich kompatybilność w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym państwa"


 

12.35

Zakończenie panelu głównego

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.