Program - Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy 11.10.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: Krzysztof Liedel - Wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa RESCON

"Bezpieczeństwo procesu decyzyjnego"
Wystąpienie poświęcone będzie funkcjonowaniu współczesnych organizacji w dynamicznym środowisku informacyjnym, w którym pojawiają się liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania procesów decyzyjnych. Socjotechniki, psychomanipulacje i inne narzędzia mogące wpływać na prawidłowe gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji oraz podejmowane na ich podstawie strategiczne decyzje wymagają ustanowienia efektywnych procedur przeciwdziałania takim negatywnym wpływom. Wystąpienie będzie poświęcone tak zagrożeniom, jak i mechanizmom prewencyjnym w tym obszarze

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Bartłomiej Stępień - Business Development Representative | QNAP System

"QNAP jako platforma do bezpiecznego przechowywania danych"

10:30 – 11:00 Wykład Partnera: Filip Sadzik -  administrator sieci,  A plus C Systems

"Statlook – Bezpieczeństwo danych w firmie + RODO w pigułce"
Sieć komputerową możemy porównać do organizmu – gdy wszystkie elementy ze sobą dobrze współpracują możemy być pewni, że nasza wydajność będzie wysoka. Receptą jest Statlook, który zawiera elementy pomagające wzmocnić układ odpornościowy naszej sieci – Audyt legalności oprogramowania, blokada nośników wymiennych, możliwość inwentaryzacji. Całość uzupełnia nowy moduł RODO, który pomaga uporządkować wdrożenie bezpieczeństwa danych osobowych w ponad 7.000 firm oraz instytucji w Polsce

11:00 – 11:10 Prezentacja Wystawców

11:10 – 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:00 Wykład Eksperta: Piotr Ślusarczyk - konsultant i content wizard w netPR.pl

"RODO w komunikacji firmy - media, klienci, inwestorzy, partnerzy, pracownicy"
Prelegent poruszy tematykę specyfiki baz danych osobowych wykorzystywanych do komunikacji firmy - różne zakresy danych, różne podstawy przetwarzania, różne źródła pozyskiwania. Odpowie na pytania: Jakie są wymogi stawiane przed oprogramowaniem oraz jak zdjąć z siebie rutynowe obowiązki? RODO vs prawo telekomunikacyjne

12:00 – 12:30 Wykład Eksperta: adw. dr Grzegorz Sibiga - Kancelaria Traple, Konarski Podrecki i Wspólnicy

"Wdrożenie RODO – jak wykonać audyt powykonawczy"

12:30 – 12:50 Przerwa Kawowa

12:50 – 13:20 Wykład Eksperta: Mirosław Kwieciński - Prezes Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie, Kierownik Katedry Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem w Biznesie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

"Kontrwywiad biznesowy - istota, metody pracy z personelem, organizacja w przedsiębiorstwie"
Czym jest, a czym nie jest kontrwywiad biznesowy w obliczu różnorodnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praca z personelem jako narzędzie minimalizowania ryzyka utraty informacji. Wytyczne dla polityki oraz bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.

13:20 – 13:50 Wykład Eksperta: Kamil Basaj - Kierownik projektu badań i monitoringu polskojęzycznego środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni INFO OPS, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

"Bezpieczeństwo informacyjne, a ochrona procesu decyzyjnego jako element bezpieczeństwa firmy"

Dezinformacja nie jest zjawiskiem nowym, od zawsze jednak zakłócała proces decyzyjny, który w efekcie miał wpisywać się w oczekiwania obiektu oddziałującego, kształtującego środowisko informacyjne, dezinformację. Środowisko informacyjne w cyberprzestrzeni jest nowym wymiarem, w którym adwesarze informacyjni używają narzędzi oddziaływania informacją ale również mają niespotykaną w dotychczasowej historii możliwość kształtowania dedykowanych, zintoksykowanych obszarów informacyjnych, planowania oddziaływania na proces decyzyjny grup i jednostek. Podczas konferencji zaprezentujemy, jak można budować model zakłócenia procesu decyzyjnego

13:50 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki