Program - Facility & Property Management 29.08.2018

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:30 Wykład Eksperta: Maciej Wiśniewski -  Członek Zarządu IFMA Polska

"PropTech a bezpieczna i oszczędna nieruchomość"

Czy wszechobecny PropTech podniesie bezpieczeństwo nieruchomości, a może zoptymalizuje koszty jej funkcjonowania? Gdzie jest miejsce Facility i Property Managerów w dobie zmian technologicznych?

09:30 – 10:00 Wykład Partnera: Leszek Radomski - Menedżer ds. projektów automatyki budynkowej w WAGO ELWAG Sp. z o.o.

"Wpływ systemu automatyki budynkowej oraz BMS na bezpieczeństwo i oszczędności w zarządzaniu nieruchomościami"

Podczas prezentacji prelegent przedstawi rolę systemu automatyki i BMS w budynkach w odniesieniu do całokształtu zarządzania nieruchomościami.
Pokaże, jakie wymagania obecnie są stawiane przed nowoczesnym systemem automatyki budynku, gdzie generowane są największe koszty utrzymania i jak dobrze funkcjonujący system automatyki może wpływać na efektywność i obniżenie kosztów zarządzania budynkiem.

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Paweł Soboń - Regionalny Kierownik Sprzedaży w Belimo Siłowniki S.A.

"Nowoczesność i oszczędności przy modernizacji istniejących instalacji"

Możliwości techniczne produktów Belimo pod kątem modernizacji istniejących instalacji. Korzyści i możliwe oszczędności wynikające z zastosowania produktów Belimo. Technologia chmury.

10:30 – 10:50 Wykład Eksperta: Rafał Schurma - Założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Właściciel visio | architects and consultants

"Certyfikacje wielokryterialne typu LEED, BREEAM (i inne) a zielone użytkowanie obiektów"

Zielone budynki w Polsce i w Europie. Czy przeciętny budynek można użytkować w środowisku w odpowiedzialny sposób i czy zielona certyfikacja obiektu gwarantuje jego zrównoważone użytkowanie.

10:50 – 11:05 Prezentacja Wystawców

11:05 – 11:25 Przerwa Kawowa

11:25 – 11:40 Wykład Partnera: Rafał Roksela - Kierownik Działu Marketingu, Winda - Warszawa

"Wpływ wymiany dźwigu na późniejsze koszty eksploatacji budynku"

Podczas prelekcji omówione zostaną wszystkie czynniki wpływające na koszty eksploatacji dźwigów, ekspert przedstawi różne analizy i przykładowe wyliczenia, dodatkowo zaproponowane zostaną dobre praktyki przy realizacjach inwestycji dźwigowych i sposoby ich finansowania.

11:40 – 12:10 Wykład Partnera: Adam Cięciwa - Dyrektor Sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią w Halton Sp. z o.o.

"WELL ME – Personalizacja Klimatu w przestrzeniach biurowych"

12:10 – 12.40 Wykład Partnera: Mirosław Czarnik - Prezes Zarządu GPP Business Park S.A. i Łukasz Rybacki - Wiceprezes Zarządu MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z  o.o.

"BMS = komfort, bezpieczeństwo i oszczędności. GPP Business Park – case study"

Podczas prezentacji omówiony zostanie autorski system BMS zastosowany w GPP Business Park w Katowicach. Na konkretnych przykładach zostaną zaprezentowane procesy zapewniające podwyższony komfort przebywania w pomieszczeniach biurowych połączony z bezpieczną, niezawodną i ekonomiczną eksploatacją systemów budynkowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom pierwszy z budynków kompleksu GPP Business Park, budynek Goeppert- Mayer,  otrzymał najwyższy z możliwych poziomów certyfikacji Outstanding, w ramach brytyjskiego systemu certyfikacji budynków zrównoważonych BREEAM. Aktualnie w GPP Business Park realizowany jest czwarty budynek biurowy, który będzie pierwszym w Polsce budynkiem plus energetycznym w obszarze wentylacji, ogrzewania i przygotowania cwu.

12:40 – 13:10 Wykład Partnera: Roman Marszycki - Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych, Securitas Polska

13:10 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 14:00 Wykład Eksperta: Janusz Gutowski - Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości

"Marka nieruchomości a marka zarządcy - możliwe synergie"

Podczas prelekcji prelegent omówi następujące zagadnienia: elementy budowy marki nieruchomości (lokalizacja, jakość budynku, jakość najmu, jakość zarządzania, przemyślana promocja; elementy budowy marki (zarządcy, obszary pracy zarządcy, budowa kompetencji twardych (wiedza, doświadczenie), budowa kompetencji miękkich (kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole)); synergie (wpływ zarządcy na elementy marki nieruchomości, kryteria oceny zarządcy w tym wpływ wizerunku nieruchomości na ocenę zarządcy). )

14:00 – 14:30 Wykład Eksperta: Szymon Śliwiński - Regional Key Account Manager, Apleona HSG Sp. z o.o.

"Analiza statystyczna + technologia = oszczędności"

Jak można wykorzystać dostępne dane (wskazania liczników mediów, harmonogram pracy urządzeń) do optymalizacji zużycia mediów. Wykorzystanie dostępnych na rynku możliwości technologicznych, aby efekt optymalizacji był jak najbardziej wymierny bez uszczerbku dla komfortu najemcy.

14:30 – 15:00 Wykład Eksperta: Noemi Chudzik LL.M. - Partner Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp. p.

"Terminowe umowy najmu - aspekty prawne"

Możliwości podwyższenia czynszu najmu przy długoletniej umowie najmu, waloryzacja i zmiany opłat eksploatacyjnych w odniesieniu do najnowszego orzecznictwa dotyczącego terminowych umów najmu.

15:00 – 15:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki