Program - Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego 24.05.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:10 Wykład Inauguracyjny: dr Michał Piekarski - specjalista w zakresie terroryzmu i konfliktów asymetrycznych, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

"Reagowanie na zamachy terrorystyczne – analiza przypadków w kontekście Polski"

10:10 – 10:45 Wykład Partnera: Adam Pogorzelski - Kierownik Produktu, DGT

"Przenośne Stanowisko Dowodzenia - zastosowanie w akcji antyterrorystycznej. Analiza przypadku"

10:45 – 11:10 Przerwa Kawowa

11:10 – 11:50 Wykład Eksperta: mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - p.o. Kierownika Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

"Stopnie alarmowe w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej"

11:50 – 12:10 Przerwa Kawowa

12:10 – 12:40 Wykład Eksperta: dr Beata Zysiak-Christ - Adiunkt WNoB, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

"Wpływ organizacji paramilitarnych i pozarządowych na bezpieczeństwo wewnętrzne"

12:40 – 13:20 Wykład Eksperta: płk dr Franciszek Krynojewski - ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

"Budowa systemu bezpieczeństwa w organizacji"

13:20 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki