Program - Technologie w medycynie 20.03.2018 r.

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego i dr n. biol. Aneta Klimberg - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

"Pisana ręcznie dokumentacja lekarska powodem poważnych utrudnień w opracowywaniu opinii sądowo-lekarskich"

10:00 – 10:35 Wykład Partnera: Piotr Welenc - Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska

"Strategiczne zarządzanie szpitalem z pomocą innowacyjnych narzędzi informatycznych - szanse, wyzwania, rozwiązania"

10:35 – 11:05 Wykład Partnera: Elżbieta Kasińska - Healthcare Sales Manager, Kontel

"Efektywny szpital - innowacyjne rozwiązania w obszarze komunikacji personelu oraz opieki nad pacjentem w placówkach medycznych"

11:05 – 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:00 Wykład Eksperta: dr inż. Kajetan Wojsyk - Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrona Zdrowia

"Elektroniczna Dokumentacja Medyczna"

12:00 – 12:30 Wykład Partnera: dr Anna Gawrońska - GS1 Polska

"Kody kreskowe na rzecz bezpieczeństwa pacjenta i wsparcia personelu pielęgniarskiego"

12:30 – 13.30 Wykład Eksperta: Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP

"RODO w służbie zdrowia"

13:30 – 13:50 Przerwa Kawowa

13:50 – 14:20 Wykład Eksperta: Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

"Elektronizacja dokumentacji medycznej w Polsce"

14:20 – 14:50 Wykład Eksperta: dr n. ekon. Greta Kanownik - Kierownik Działu Administracji Medycznej w SP ZOZ w Brzesku

"Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta - co nas czeka?"

14:50  Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Strategiczne zarządzanie szpitalem


Piotr Welenc - Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska podczas prelekcji poruszy tematy dotyczące m.in. problemów szpitali wynikających z uwarunkowań prawnych i środowiskowych, elektronicznej dokumentacji medycznej, RODO, bezpieczeństwa pacjenta.
RODO w służbie zdrowia
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki