Program - Uczelnia na miarę potrzeb 16.05.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: Anna Kiryjow - Kierownik Zespołu Nowych Mediów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

"Kandydat. Facebook. Student. O nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społeczności akademickiej w social mediach."

Facebookowy feed, instastories i snap – to współczesne przestrzenie komunikacyjne, z których korzystają nie tylko osoby prywatne, ale także marki. Marką jest dziś każda uczelnia wyższa, która w nieustającym streamie informacji konkuruje o bycie zauważoną i zalajkowaną gdzieś między komunikatem koleżanki o wyjściu na imprezę, a propozycją rzucenia tego wszystkiego i wyjechania w Bieszczady
Prelegentka w swoim wystąpieniu skoncentruje się na najbardziej aktualnych kwestiach dotyczących wykorzystania kanałów social media w rekrutacji kandydatów na studia oraz w budowaniu i utrwalaniu relacji ze studentami, absolwentami i pracownikami uczelni. Odpowie na następujące pytania: Czy lol-content przystoi dostojnej uczelni? Czy kropka kończy zdanie? O kropce nienawiści. OMG, skąd ten hajp? Jak radzić sobie z dynamicznym stylem wypowiedzi w kanałach SM?

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Konrad Kosiński - Kierownik projektów B2B, Grupa Wydawnicza Helion

"Biblioteka w czasach Internetu - wsparcie dla studentów oraz wykładowców"

10:30 – 11:05 Wykład Partnera: Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager,EPSON EUROPE B.V.

"Nowoczesne i oszczędne rozwiązania Epson dla szkolnictwa wyższego"

11:05 – 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:00 Wykład Eksperta: Katarzyna Brzozowska – zastępca Kierownika Działu Nauczania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

"Kandydat z „Pokolenia Zet” - jak przygotować kampanię promocyjno-informacyjną w uczelni by spełnić jego oczekiwania."

Celem wystąpienia będzie zwrócenie uwagi na nowe trendy i pomysły jakie możemy wprowadzić do realizacji działań promocyjnych szkół wyższych w związku z coraz bardziej zaznaczającą się zmianą pokoleniową i pojawieniem się kandydatów na studia z tzw. generacji Zet (xD). Przedstawione zostaną informacje nt. potrzeb, celów i zainteresowań przedstawicieli tej grupy młodzieży, ponieważ specyficzne cechy tego pokolenia stanowią dziś duże wyzwanie nie tylko dla osób zajmujących się informacją, promocją czy rekrutacją, ale również dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dla władz uczelni wyższych. Popatrzmy więc na powyższą sytuację w kategorii nowych możliwości, które niewątpliwie właśnie się przed nami otwierają. Poszukajmy nowych rozwiązań w kreowaniu wizerunku naszych szkół, by pozyskać dla nich najlepszych i najbardziej świadomych kandydatów.

12:00 – 12:30 Wykład Eksperta: Hubert Bubrowski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

"Nowoczesna komunikacja z „Pokoleniem Zet” sposobem na sukces promocyjny."

Różnorodność sposobu komunikacji z młodzieżą generacji Zet to jeden z głównych aspektów prezentacji. Zmiany w sposobie przekazywania informacji, które zaszły w przeciągu kilku lat, są coraz większe i coraz szybsze. Mnogości tej nie sposób kontrolować ani moderować - można jedynie próbować biec z ich nurtem. Ciekawostką niech będzie fakt, że mimo ciągłego poszukania przez młodzież wciąż nowych sposobów dotarcia do informacji o uczelni, zapotrzebowanie na rozmowę z jej przedstawicielami jest wciąż wysokie. Dzisiaj odpowiedni splot bezpośrednich kontaktów połączony z szeroko rozumianymi mediami społecznościowymi może dać piorunujący efekt promocyjny.

12:30 – 12:50 Przerwa Kawowa

12:50 – 13:20 Wykład Eksperta: dr Marcin Gębarowski – adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

"Współczesne targi w służbie działań marketingowych szkół wyższych"


Celem wystąpienia będzie przedstawienie procesu przygotowania i realizacji prezentacji targowych uczelni, jak również elementów, które determinują sukces aktywności wystawienniczej. Podczas prezentacji omówione zostaną następujące zagadania: cechy targów istotne w aktywności marketingowej szkół wyższych, etapy procesu przygotowania i realizacji prezentacji targowej, grupy osób odwiedzających stoiska uczelni, zasady prawidłowego komunikowanie się z uczestnikami targów, najczęściej popełniane błędy podczas prezentacji targowych, targi wirtualne – realna czy utopijna alternatywa dla tradycyjnych spotkań targowych?

13:20 – 13:50 Wykład Eksperta: dr hab. Piotr Gawliczek - prof. KSW, Dyrektor Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

"Quo vadis e-learning? Wnioski i rekomendacje z perspektywy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku"

Celem wystąpienia będzie obalenie pokutujących mitów na temat e-learningu - organizacyjnych, technicznych i mentalnych oraz przedstawienie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jako uczelni otwartej na innowacje, zaangażowanej w międzynarodowe przedsięwzięcia e-learningowe w ramach programów wspierania transformacji systemów edukacyjnych krajów partnerskich NATO. Ponadto przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania związane z możliwościami platformy LMS ILIAS w zakresie wspierania procesu dydaktycznego (np. e-learningowe studia podyplomowe), prowadzeniem zajęć angażujących studentów, a także niekonwencjonalnych sposobów wykorzystywania mediów społecznościowych w kształceniu i szkoleniu.

13:50 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki