Program - Workflow - dokumenty pod kontrolą 26.04.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: dr Danuta Kajrunajtys - Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie

"Robotic Process Automation - automatyzacja procesów pracy (workflow)"

Na stanowiskach pracy do obsługi procesów workflow używa się więcej niż jednej aplikacji biznesowej. To generuje wyzwania dla użytkowników a także przesuwa ciężar gatunkowy na działania niemerytoryczne (tzw. klikanie w celu np. dotarcia do właściwego pola). Propozycją IT, która wychodzi naprzeciw tym problemom jest oprogramowanie pozwalające na automatyzację niektórych czynności wykonywanych przez użytkownika. Celem prezentacji jest omówienie kluczowych cech oprogramowania znanego jako Robotic Process Automation (RPA), modeli użycia, procesu konfigurowania robota na stanowisku pracy, konsekwencji zastosowania robotów w procesach workflow. Zostanie zaprezentowany zalecany scenariusz postępowania od podjęcia decyzji o wykorzystaniu tej klasy rozwiązania po zarządzanie działającymi robotami programowymi. Uwaga zostanie poświęca także omówieniu kryteriów wyboru środowiska narzędziowego do kreowania robotów i rynku dostawców tych rozwiązań.

10:00 – 10:30 Wykład Eksperta: dr Witold Furman - Katedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

"Podatkowo - rachunkowe aspekty przechowywania i udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej w kontekście przepisów prawa podatkowego oraz bilansowego"

Celem wykładu jest prezentacja stanu prawnego w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej w kontekście przepisów prawa podatkowego oraz bilansowego. Podczas wystąpienia szczególna uwaga zostania zwrócona na aktualne przepisy prawne oraz praktyczne podejście organów podatkowych oraz audytorów zewnętrznych w tym zakresie. Poruszona zostanie także kwestia obowiązków jednostki gospodarczej, wskazane obszary zagrożeń i ryzyka. Ważną częścią prezentacji będzie zagadnienie jednolitego pliku kontrolnego oraz jego wpływ na przedmiotowe zagadnienie.

 

10:30 – 11:00 Wykład Partnera: Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, ELO Digital Office

"ELO ECM Suite 10 – System do zarządzania dokumentami, archiwizowania i obieg dokumentów"

Dokumenty papierowe, elektroniczne, e-maile, Obiegi, zadania,….. – Jak to ogarnąć? Zostanie przedstawione praca pod ELO: przyjmowania dokumentów, wersjonowanie, obieg, formularze słów kluczowych, udostępniane dokumentów; Uprawnienia w ELO można tak skonfigurować, że wymagania RODO są spełnione; ELO i nowy standard unijny do e-faktur.

11:00 – 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:00 Wykład Eksperta: Magda Chomuszko - dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, autorka bloga wirtuozksiegowosci.pl

"Workflow skutecznym wsparciem dla poprawnych danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym"

W świelte obowiązku przekazywania danych do kontroli organom skarbowym za pośrednictwem Jednolitych Plików Kontrolnych, podatnik w pierwszej kolejności powinien zadbać o poprawność tych danych w swoich systemach informatycznych. Urzędy oczekują od podatników należytej staranności w tej kwestii i przy braku takowej, mogą pociągnąć do solidarnej odpowiedzialności przy nakłdaniu sankcji za błędy i nieprawidłowości. Aby sprostać tym wsystkim wymogom, warto wesprzeć się narzędziami, które wydajnie przyczynią się do uporządkowania ewidencji dokumentów, a przede wszystkim zmniejszą ryzyko wprowadzenia do programów komputerowych niepoprawnych informacji, dając w ten sposób gwarancję prawidłowych danych w strukturach JPK.

12:00 – 12.30 Wykład Ekspera: Marlena Sakowska-Baryła i Magdalena Czaplińska - Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

"Ochrona danych osobowych według RODO a obieg dokumentów w organizacji"

12:30 – 13:00 Wykład Eksperta: Michał Kudła - SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

"Rewolucja w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych"


Prelegent podczas wystąpienia omówi następujące punkty: Kilka zdań o samym RODO, tytułem wstępu – co to jest, kiedy wchodzi dokładnie; Najistotniejsze zmiany na gruncie RODO; Aktualny stan prawny w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych; Czym jest Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych; Nowe uregulowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.

13:00 – 13:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki