28.08.2024


Przechowywanie i zarządzanie danymi

 

Obecnie prowadzenie biznesu bez wykorzystania narzędzi informatycznych jest praktycznie niemożliwe. Bezpieczne przechowywanie danych w firmie stało się zatem ważnym aspektem działalności każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednie zabezpieczenie przed utratą istotnych dokumentów w formie cyfrowej jest również związane z obowiązującym rozporządzeniem RODO. Przechowywanie danych w firmie składa się z kilku aspektów m.in.: Zabezpieczenie danych w formie cyfrowej przed kradzieżą; Kopia zapasowa jako element ochrony przed utratą danych; Ochrona przed nieuprawnionym dostępem do danych; Magazynowanie i niszczenie dokumentów papierowych; Bezpieczeństwo danych firmowych w dobie RODO.

Zapraszamy do udziału w konferencji online "Przechowywanie i zarządzanie danymi", która odbędzie się 28 sierpnia 2024 roku.

 

Tematyka konferencji:

- przywracanie danych
- wydajność procesów tworzenia kopii
- integracja narzędzi do backupu
- zarządzanie infrastrukturą pamięci masowych
- bezpieczeństwo danych – chmura
- rozwiązania storage
- backup - typy kopii zapasowych
- zarządzanie systemem kopii zapasowych
- optymalizacja istniejących rozwiązań do przechowywania, zabezpieczania danych

 

Grupa docelowa:
- Kierownicy projektów IT
- Kierownicy ds systemów IT
- Projektanci aplikacji IT
- Administratorzy systemów IT

 


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, dostęp do nagrania i możliwość konsultacji z Ekspertami.


*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

PARTNERZY

PRELEGENCI

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.