04.03.2020 r.

Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania

Szanowni Państwo
4 marca 202 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili:

 • Jakub Kostrzewski - Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, Lafarge Cement S.A. Cementownia "Kujawy"
  "Sztuczna inteligencja wsparciem prewencyjnego utrzymania ruchu"
  (Współczesne Utrzymanie Ruchu jest ciągłym procesem znalezienia balansu pomiędzy działaniami prewencyjnymi a naprawczymi, respektując koszt jaki generują. Działania inspekcyjne (preventive maintenance) jak wibrodiagnostyka, analizy oleju, przeglądy postojowe zużycia elementów eksploatacyjnych wymagają ciągłego analizowania wyników pod kątem maksymalizacji czasu życia urządzeń i niedopuszczenia do awarii. Automatyzacja tych procesów (predictive maintenance) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pozwala na znacznie szybszy poziom reakcji i niedopuszczenie do katastrofalnych skutków awarii. Takie działania są rozważane do wdrożenia w Cementowni KUJAWY Lafarge Cement S.A.)

 • Mirosław Gruszka - Dyrektor Produkcji, TeknoAmerBlok
  "Indywidualizacja produktu jako klucz przewagi konkurencyjnej"
  (Indywidualizacja w dzisiejszych czasach to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, a bardzo często też uświadomienie klientom czegoś, czego potrzebują nie wiedząc o tym. Firmy, które podejmują się i będą podejmowały indywidualizacji produktów muszą uwzględniać,  motywatory indywidualne, chęci zwrócenia czyjejś uwagi, chęci bycia wyjątkowym czy też wyrażenia siebie. To już nie będą trzy koszyki w postaci klasy wyższej, klasy średniej i niższej. Pytanie, do jakiego stopnia się posuniemy, aby zadowolić satysfakcjonującą nas liczbę klientów, jak bardzo zindywidualizujemy produkty, jak rozdrobnimy procesy czy też serie produkcyjne.)

 • Wojciech Siemiątkowski - CTO, Shodann
  "Wszystko jest projektem"
  (Wdrożenie nowych rozwiązań Industry 4.0 niesie ze sobą wiele wyzwań w transoformacji istniących procesów produkcyjno biznesowych. Na przykładnie sytemu Shodann Didigitized PPM pokażę w jaki sposób Inteligentne zarządzanie zmianą pomoga skoncentować wysiłki na najważniejszych zmianach i ich wpływie na organizację.)

 • Łukasz Cichocki - Dyrektor ds. Logistyki, Mennica Polska
  "Co z tym ryzykiem? Czym zarządzać aby nie wróżyć z fusów w swojej organizacji"
  (Każdy proces biznesowy obarczony jest ryzykiem. Sukces, powodzenie czy też efektywność procesu biznesowego zależy od tego został zabezpieczony w sposób wystarczający lub czy mamy po prostu szczęście. Prezentacja przedstawia sposób na tratowanie ryzyka w procesach operacyjnych i strategicznych.)

 • Albert Śledzianowski - Solution Architect, Blunovation
  "Wizja komputerowa i rozpoznawanie obrazu w użyciu przemysłowym"
  (Wizja Komputerowa i rozpoznawanie Obrazu.Czym jest obraz dla maszyny. Co to jest machine-learning / deep-learning. Czym jest sieć neuronowa. Opis nadzorowanego treningu sieci neuronowej. Konwolucyjny typ sieci neuronowej i jego przewaga w rozpoznawaniu obrazu. Konwolucja na przykładzie rozponawania napisów (OCR). Konstrukcja przykładowego systemu opartego o Wizję Komputerową. Konstrukcja przykładowego serwera Machine-Learning. Przykłady i korzyści z użycia systemu opartego o Wizję Komputerową w warunkach przemysłowych.)

 • Maciej Kubiak - Adwokat, Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
  "Odpowiedzialność za efekty dzialania sztucznej inteligencji w przemyśle 4.0"
  (Podczas wystapienia prelegent poruszy tematykę:
  1. Sztuczna inteligencja w przemyśle 4.0
  2. Zagadnienia prawne i etyczne dot. odpowiedzialności AI
  3. Kto i na jakiej zasadzie może i powinien ponosić ryzyko i konsekwencje działań AI - cywilnie, karnie, administracyjnie - producent urządzenia (robota, samochodu, komputera), programista, twórca architektury AI, użytkownik, sama AI?)


 • Bartosz Woźniczka - Planista produkcji, Frosta Sp. z o.o.
  "Planowanie kluczowy aspekt zarządzania produkcją"
  (Skuteczne wykorzystanie mocy produkcyjnych fabryk jest sumą działań poczynionych przez dział planowania. Od skuteczności ich funkcjonowania zależy w dużym stopniu poziom wydajności, efektywności oraz kultury organizacyjnej samego procesu produkcyjnego. Co sprawia że planowanie produkcji jest kluczem do właściwego zarządzania tym procesem oraz jak wygląda sam proces planowania?)

 • dr hab. inż Mariusz Olszewski - profesor Politechniki Warszawskiej
  "Współczesna robotyka w Transformacji Przemysłowej 4.0"
  (W ostatnim dziesięcioleciu roboty stały się podstawowymi narzędziami automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej, tak jak w latach 70. były nimi sterowniki programowalne, w latach 80. procesorowe sterowniki napędów automatyzacyjnych, w latach 90. XX wieku silniki prądu przemiennego o kontrolowanej częstotliwości i w pierwszych latach XXI wieku cyfryzacja, wyrażona znaczącym postępem i upowszechnieniem komputeryzacji, telekomunikacji i internetyzacji. Na początku mijającego dziesięciolecia podjęto próbę przejścia od produkcji przemysłowej charakteryzującej się liniową strukturą wytwarzania, do produkcji przemysłowej charakteryzującej się intensywną mechatronizacją, informatyzacją i internetyzacją produktów i rozproszoną strukturą wytwarzania. Ten etap ewolucji przemysłowej nazwano docelowo Przemysłem 4.0, a sam etap przechodzenia Transformacją Przemysłową 4.0. Efektem tej transformacji jest rozszerzenie zastosowań robotyki konwencjonalnej oraz pojawienie się nowych rozwiązań, obejmujących robotykę kooperacyjną, hybrydową, serwisową, wielołańcuchową i mobilną. Charakterystyczne cechy tej nowej robotyki, jej przykładowych sprzętowych i programowych rozwiązań oraz obszarów aplikacji w nawiązaniu do Transformacji Przemysłowej 4.0, są tematem wykładu.)
 
Tematyka konferencji:
 • zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa i utrzymanie ruchu
 • nadzorowanie procesów
 • efektywne zarządzanie produkcją
 • obsługa procesów logistycznych
 • elektroniczny obieg dokumentów
 • analiza i ocena efektywności produkcji
 • mobilne systemy
 • Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)
 • Sztuczna Inteligencja (AI)
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Robotyka
 • druk 3D
 
Grupa docelowa:

Przedstawiciele zakładów przemysłowych i produkcyjnych, w szczególności:

 • Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
 • Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
 • Kierownicy i inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
 • Właściciele firm, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Dyrektorzy i kierownicy ds. logistyki
 • Szefowie departamentów informatyki
 • Kierownicy planowania produkcji i dostaw
 • Inżynierowie ds.jakości

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Image
Image

PRELEGENCI

Mirosław Gruszka - Dyrektor Produkcji, TeknoAmerBlok

Bartosz Woźniczka - Planista produkcji w FRoSTA Sp. z o.o.

dr hab. inż Mariusz Olszewski - profesor Politechniki Warszawskiej

Wojciech Siemiątkowski - CTO w firmie Shodann

Maciej Kubiak - Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Jakub Kostrzewski - Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, Lafarge Cement S.A. Cementownia "Kujawy"

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.