31.03.2023 r.

Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania

Czwarta rewolucja przemysłowa, nazywana też Przemysłem 4.0 dzieje się właśnie na naszych oczach. Dzięki takim technologiom jak chmura obliczeniowa, analiza Big Data czy Internet Rzeczy możliwy jest dostęp do każdej informacji w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Dzięki Przemysłowi 4.0 możliwa jest też ekonomicznie opłacalna i bardzo elastyczna produkcja zindywidualizowanych lub małoseryjnych wyrobów, opracowanych pod ścisłe potrzeby klienta. Często czwartą rewolucję przemysłową określa się też jako przejście do przemysłowych systemów cyfrowo-fizycznych.

Zapraszamy do udziału w konferencji ONLINE "Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania", która odbędzie się 31 marca 2023 roku. Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowych technologii i innowacji wykorzystywanych w przemyśle. Będzie to doskonała okazja do dyskusji o aspektach praktycznych zarządzania produkcją i problemach w podejmowaniu optymalnych decyzji menedżerskich.
 
 
W programie m.in.:

- mgr inż. Iwona Sorbian - pomysłodawczyni i założycielka Instytutu Zintegrowanego Rozwoju.
"Ukryte, nieuświadomione dynamiki i mechanizmy działania, czyli kto tu rządzi"
(Podczas tego wystąpienia pani Iwona Sorbian podzieli się swoim doświadczeniem Interim Managera z ponad 20. lat pracy na stanowiskach mistrz, kierownik produkcji, pełnomocnik ds. poprawy organizacji pracy na wydziałach produkcyjnych, dyrektor zarządzający, konsultant, mentor i coach właścicieli firm i kadry zarządzającej. Przeprowadzając reorganizacje w fabrykach zaobserwowała, że można wprowadzać zmiany jeszcze efektywniej, jeśli oprócz typowych metod biznesowych dołączy się elementy pracy systemowej i psychologii, ponieważ wiele ograniczeń w firmach, to nieuświadomione mechanizmy rządzące działaniem ludzi, relacji, systemów, biznesów i organizacji. Takie podejście jest w stanie wielokrotnie zwiększyć efektywność przeprowadzanych zmian i przede wszystkim daje natychmiastowy wgląd w nieuświadomione informacje, co z kolei pozwala podejmować korzystne decyzje.)

 

- dr Piotr Kaczmarek-Kurczak - Katedra Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego
"Transformacja cyfrowa firm przemysłowych w oparciu o model ADMA"
(Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw to zagadnienie dużo szersze niż tylko wymiana jednych urządzeń na inne, czy cyfryzacja komunikacji w firmie. By technologia mogła być właściwie wykorzystana i by przyniosła oczekiwane efekty zmiany w firmie muszą być dużo szersze i zawierać również zmiany w systemie zarządzania, szkoleniu pracowników, relacji z klientami, zarządzania zapasami i zaopatrzeniem i wiele innych. Użytecznym szablonem tych zmian jest model ADMA (Advanced Manufacturing) realizowany przez konsorcjum Trans4mers. Obejmuje ono 7 kluczowych wymiarów, które powinna zawierać strategia udanej transformacji cyfrowej i całościowego przekształcenia przedsiębiorstwa w "firmę przyszłości")

 

- Krzysztof Fiegler - członek zarządu UIBS Teamwork
"Wpływ autonomicznego systemu samodzielnie zarządzającego produkcją IPOsystem na produktywność i koszty przedsiębiorstw produkcyjnych"
(Dowiedz się, jak IPOsystem, pierwszy w świecie autonomiczny system decyzyjny do samodzielnego zarządzania produkcją, zwiększa produktywność, znacząco obniża koszty zarządzania i wpływa na antykruchość fabryk.)

 

- dr Julia Siderska - Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania; ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP)
"Automatyzacja procesów biznesowych przy wykorzystaniu technologii Robotic Process Automation"
(Wśród globalnych trendów technologicznych przyspieszających transformację cyfrową przedsiębiorstw wskazywana jest automatyzacja i robotyzacja, które należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich obejmuje maszyny i roboty przemysłowe wykorzystywane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wspierające procesy wytwarzania. Drugi obszar to automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych (ang. Robotic Process Automation - RPA), czyli rozwiązania IT, algorytmy, roboty software służące do automatyzacji powtarzalnych, prostych i czasochłonnych zadań. Celem wykładu będzie omówienie możliwości aplikacyjnych technologii Robotic Process Automation, w której robot programowy naśladuje czynności wykonywane przez ludzi w graficznym interfejsie użytkownika aplikacji i automatyzuje ich wykonywanie. Dodatkowo, wskazane zostaną procesy o dużym potencjale do robotyzacji oraz praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia takich rozwiązań w przedsiębiorstwie.)

 

Tematyka konferencji:

 • Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa i utrzymanie ruchu
 • Nadzorowanie procesów
 • Efektywne zarządzanie produkcją
 • Obsługa procesów logistycznych
 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Analiza i ocena efektywności produkcji
 • Mobilne systemy
 • Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)
 • Sztuczna Inteligencja (AI)
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Robotyka
 • Druk 3D

 

 

Grupa docelowa:
Przedstawiciele zakładów przemysłowych i produkcyjnych, w szczególności:

 • Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
 • Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
 • Kierownicy i inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
 • Właściciele firm, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Dyrektorzy i kierownicy ds. logistyki
 • Szefowie departamentów informatyki
 • Kierownicy planowania produkcji i dostaw
 • Inżynierowie ds.jakości

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER

Image

PRELEGENCI

mgr inż. Iwona Sorbian - pomysłodawczyni i założycielka Instytutu Zintegrowanego Rozwoju

Krzysztof Fiegler - członek zarządu UIBS Teamwork

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak - Katedra Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego

dr Julia Siderska - Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.