Grupa docelowa:

Dyrektorzy i Kierownicy działów IT i bezpieczeństwa IT
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
Oficerowie bezpieczeństwa
Dyrektorzy i Kierownicy działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju
Osoby pracujące w organach śledczych
Biegli sądowi
Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Rejestracja Digital Investigation  
© 2018 PRIB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki