Grupa docelowa:

Do udziału zapraszamy przedstawicieli:
- prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 osób
- przedsiębiorstw prywatnych zatrudniających od 50 osób
- organizacji z sektora publicznego zatrudniających od 50 pracowników
- podmiotów wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwem transportu i ochroną środowiska,
- mikro i małych przedsiębiorstw, które startują w przetargach na zamówienia publiczne lub korzystają ze środków unijnych.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Polityka prywatności i regulamin konferencji.

Rejestracja - Systemy do obsługi zgłoszeń sygnalistów 31.07.2024
  Odśwież Captcha  
  
© 2022 PIRB. All Rights Reserved.