29.11.2019 r.

SEKTOR SPOŻYWCZY W POLSCE

- rozwój, przetwórstwo, handel

W ciągu ostatnich 20 lat polski sektor spożywczy W Polsce przeszedł znaczące przeobrażenia. Pomyślnie przetrwał kryzys gospodarczy. Dzięki stałemu rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu, Polska jest ósmym eksporterem żywności spośród państw UE, a ponad to oferuje duży potencjał dla produkcji żywności ekologicznej.

Jakie wyzwania stoją przed rynkiem spożywczym w Poslce?
Jakie są najnowcze trendy i technologie?
Czy należy spodziewać się dalszej konslidacji rynku i kolejnych przejęć?

Na powyższe i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas konferencji "Sektor spożywczy w Polsce - rozwój, przetworstwo, handel", która odbędzie się już 29 listopada 2019 roku w Warszawie.


Tematyka konferencji:

1.Najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne do zarządzania przedsiębiorstwem
- systemy ERP
- zintegrowane systemy do zarządzania przedsiębiorstwem
- systemy informacji geograficznej GIS
- technologie mobilne
- platformy komunikacji B2B
- automatyzacja i robotyzacja
- rozwiązania do prognozowania i planowania sprzedaży
- monitorowanie kosztów energii i innych mediów
- kontrola jakości i audyty
- monitoring i systemy kontroli dostępu

2.Handel
- tradycyjne formy handlu wobec wyzwań ery cyfrowej - e-commerce, omnichanel, mobilność
- marketing spożywczy i handlowy
- perspektywy rozwoju i wyzwania dla producentów i handlowców
- trendy rynkowe i konsumenckie
- regulacje prawne i ich wpływ na handel w Polsce

3.Wpływ nowych technologii na konkurencyjność zakładów produkcyjnych

4.Przyszłość branży spożywczej – między tradycją a innowacją


5.Optymalizacja procesów produkcyjnych i unowocześnienie technologii produkcji


6.Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych
-
efektywny łańcuch dostaw
- systemy rozliczania dostawców

7.Finanse

- zarządzania finansami i analiza danych
- pozyskiwanie funduszy europejskich i źródeł finansowania
- ubezpieczenia

8.Lean Management - zwiększenie wydajności produkcji

9. Regulacje prawne określające standardy jakości żywnościGrupa docelowa:

- Przedstawiciele firm z sektora FMCG
- Producenci artykułów spożywczych i napojów
- Dystrybutorzy żywości: przedstawiciele hurtowni, sieci sklepów i rynku detalicznego

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki