Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym 

26.01.2022 r.

Polskim miastom przychodzi borykać się z coraz to nowszymi problemami związanymi z ideą Smart Cities i rozwojem transportu publicznego. Zwłaszcza dzisiaj w dobie szybkiego rozwoju technologii i w czasie pandemii problem ten generuje dodatkowe niewiadome. Czy rozwój transportu publicznego przechodzi załamanie przez COVID-19? Czy ludzie nadal będą chcieli korzystać z komunikacji miejskiej? A może to czas, aby zwrócić uwagę na elektromobilność? Czy inteligentnie działające miasta mogą pomóc w walce z epidemią?

Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź biorąc udział w konferencji online!

Naszym celem jest stworzenie szytej na miarę konferencji online, podczas której prelegenci wydarzenia prezentować będą nowoczesne technologie, narzędzia i usługi służące do stworzenia miasta ekologicznego, przyjaznego mieszkańcom i niezawodnie zarządzanego.

Weź udział w konferencji online o poszukiwaniu dobrych praktyk, które można by uznać za element smart cities podczas wydarzenia "Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym" już 26 stycznia 2022 roku.

 
W programie:

 

 • Karol Kozak - Kierownik Działu Płatnego Parkowania, Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia

 • Katarzyna Strzegowska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
  "Rola miasta w kreowaniu innowacyjnego i ekologicznego transportu publicznego, czyli jak to robimy w Warszawie"


 •  Jacek Grzeszak - Zespół Gospodarki Cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny
  "Transport miejski – przeżytek, czy przyszłość?"

  (Podczas prezentacji zostaną przedstawione najważniejsze trendy kształtujące nowoczesny transport publiczny w ostatnich latach i wskazać możliwe kierunki rozwoju :
  - Miejsce transportu w mieście
  - Elektromobilność
  - Intermodalność
  - Autonomizacja
  - Dostępność
  - Efektywność kosztowo-cenowa
  - Włączenie w tkankę miejską
  - Kontekst covidu – spadek liczby pasażerów, perspektywy na przyszłość)

 • dr Adrian Misiejko - konsultant, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.
  "Prawo miejscowe jako instrument kształtowania mobilności"

  (I. Drogi publiczne
  - strefy płatnego parkowania,
  - ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów,
  - strefy czystego transportu

  II. Publiczny transport zbiorowy
  - uchwały w sprawie określenia przystanków i dworców oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów

  III. Przewozy taksówkarskie
  - określenie cen maksymalnych)

 

Zagadnienia tematyczne:

 • Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
 • Mobilność i elektromobilność w transporcie publicznym
 • IoT
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie i rozwiązania antysmogowe
 • Aplikacje mobilne dla miast
 • E-płatności
 • Energooszczędne oświetlenia miejskie
 • E-systemy zarządzania infrastrukturą miejską
 • Monitoring miejski
 • Utrzymanie porządku i czystości
 • Digital Signage


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,
 • przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Konferencja będzie odbywać się na platformie Click Meeting. Jest to narzędzie nie wymagające instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze. Logowanie do wydarzenia następuje poprzez przeglądarkę internetową.

PARTNERZY 

PATRONI HONOROWI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

Katarzyna Strzegowska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

dr Adrian Misiejko - konsultant, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.

Jacek Grzeszak - starszy analityk zespołu strategii, Polskim Instytucie Ekonomicznym