Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym 

27.09.2023 r.

Zmiany wprowadzane na rzecz przekształcania miast w bardziej zrównoważone i inteligentne pomagają poprawić standard życia w społecznościach miejskich i podmiejskich na świecie. Oszczędność energii, efektywniejszy ruch uliczny, większe bezpieczeństwo publiczne i zdrowsze środowisko to jedynie kilka z licznych korzyści, jakie oferują rozwiązania inteligentnego miasta. Przystosowanie inteligentnych technologii w celu usprawnienia działania tych systemów jest skuteczniejsze, gdy rządzący – oraz dostawcy narzędzi i usług w poszczególnych gminach, miejscowościach i dużych miastach – uświadomią sobie, jakie korzyści mogą zapewnić te rozwiązania.

Naszym celem jest stworzenie szytej na miarę konferencji, podczas której prelegenci będą prezentować nowoczesne technologie, narzędzia i usługi służące do stworzenia miasta ekologicznego, przyjaznego mieszkańcom i niezawodnie zarządzanego.

Weź udział w dysusji o nowych rozwiązaniach związanych ze smart cities oraz transportem publicznym podczas wydarzenia "Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym", które odbędzie się 27 września 2023 roku w Warszawie.

 

W programie m.in.:

- dr inż. Radosław Szczerbowski - adiunkt w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej
"Nowoczesne technologie w transporcie i energetyce – szanse i wyzwania dla inteligentnych miast"
(W referacie przedstawiona zostanie aktualna polityka energetyczna Polski oraz wybrane regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące rozwoju transportu oraz energetyki. Na podstawie tych regulacji omówione zostaną wyzwania jakie stoją przed samorządami w rozwoju transportu i sektora energetyki. Omówione zostaną także nowe technologie w zakresie rozwoju transportu i energetyki, które mogą być szansą dla rozwoju inteligentnych miast.)

 

- dr inż. Maciej Bieńczak - Adiunkt, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Instytut Transportu
"Cyfryzacja informacji pasażerskiej, standardy, korzyści i problemy"
(Wystąpienie skoncentruje się na omówieniu zalet cyfrowej wymiany informacji pasażerskiej w transporcie. Omówiona zostanie idea otwartych danych oraz standardy pozwalające na jej wdrożenie. Przedstawione zostaną też przykładowe zastosowania OpenData w SmartCity.)

 

- dr Bartosz Mazur - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji, Urząd Miasta Rybnik
"Realia mobilności w średnich miastach"
(Podczas wystąpienia omówione zostaną podstawowe wyzwania i problemy, jakie stanowią o codzienności funkcjonowania transportu publicznego i mobilności aktywnej w średnich miastach w Polsce. Na konkretnych przykładach omówione zostaną wyzwania związane ze zmianami rozkładów jazdy, pozycji konkurencyjnej alternatywnych form mobilności, powszechności motoryzacji indywidualnej. Podjęta zostanie próba odpowiedzi, na ile plany zrównoważonej mobilności miejskiej mają szansę stać się autentycznie wdrażanymi dokumentami oraz jakie pułapki czyhają na etapie prac nad tego rodzaju strategiami.)

 

- Paweł Rydzyński - Prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu
"Nowoczesne systemy sprzedaży biletów: co jest, czego brakuje"

 

- Artur Wajchert - Head of Sales Poland & EE, TRAPEZE

 

 

Zagadnienia tematyczne:

 • Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
 • Mobilność i elektromobilność w transporcie publicznym
 • IoT
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie i rozwiązania antysmogowe
 • Aplikacje mobilne dla miast
 • E-płatności
 • Energooszczędne oświetlenia miejskie
 • E-systemy zarządzania infrastrukturą miejską
 • Monitoring miejski
 • Utrzymanie porządku i czystości
 • Digital Signage


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,
 • przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY 

Image

PRELEGENCI

dr inż. Radosław Szczerbowski - adiunkt w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej

dr Bartosz Mazur - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji, Urząd Miasta Rybnik

dr inż. Maciej Bieńczak - Adiunkt, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Instytut Transportu

Paweł Rydzyński - Prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu

Artur Wajchert - Head of Sales Poland & EE, TRAPEZE