31.07.2024 r.

Systemy do obsługi zgłoszeń sygnalistów

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości w związku z zatrudnieniem, działająca – co ważne – w interesie wspólnym i dobrej wierze, a nie dla własnych korzyści. Taka osoba może być narażona na działania odwetowe takie jak mobbing, pozbawienie awansu czy premii, czemu przeciwdziałać ma właśnie ustawa o ochronie sygnalistów.

Nowe przepisy zakładają, że sygnalista, który doświadczył działań odwetowych, będzie mógł wystąpić o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów oznacza duże zmiany oraz precyzyjne wymogi w zakresie procedur zarówno dla organizacji prywatnych, jak i publicznych. 

Zapraszamy do udziału w konferencji online "Systemy do obsługi zgłoszeń sygnalistów", która odbędzie się 31 lipca 2024 roku.

 

W programie m.in.:

- Anna Orłowska - radczyni prawna, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.
"„Test” na sygnalistę. Kiedy i jaka ochrona przysługuje sygnaliście?"

 - Paweł Jędrzejak - Trener Biznesu, Infor PL S.A.
"Sposób na sprawne funkcjonowanie organizacji w dobie zmian przepisów dotyczących sygnalistów"

 

- Marta Bytner - aplikantka radcowska, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.
"Jak zorganizować system zgłoszeń w samorządzie, żeby był przejrzysty, wydajny i przystępny? Jakie przeszkody napotkasz przy wdrażaniu systemu zgłaszania naruszeń?"


- dr hab. Tomasz Oczkowski - prof. UMK, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp. p.
"Dlaczego warto, żeby system zgłaszenia nieprawidłowości przez sygnalistów działał sprawnie?"

 

Zagadnienia tematyczne:

- Najważniejsze ustalenia dyrektywy o sygnalistach
- Kim jest sygnalista?
- Kiedy i jaka ochrona przysługuje sygnaliście?
- Jak zorganizować system zgłoszeń, żeby był przejrzysty, wydajny i przystępny?
- Jakie przeszkody można napotkać przy wdrażaniu systemu zgłaszania naruszeń?
- Systemy do obsługi zgłoszeń sygnalistów
- Kanał komunikacji dla sygnalistów w organizacji
- Czy system obsługi zgłoszeń sygnalistów to tylko program IT

 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli:
- przedsiębiorstw prywatnych zatrudniających od 50 osób
- organizacji z sektora publicznego zatrudniających od 50 pracowników
- podmiotów wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwem transportu i ochroną środowiska,
- mikro i małych przedsiębiorstw, które startują w przetargach na zamówienia publiczne lub korzystają ze środków unijnych.

 
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne i nagranie, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image

PRELEGENCI

Anna Orłowska - radczyni prawna, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

Paweł Jędrzejak - Trener Biznesu, Infor PL S.A.

Marta Bytner - aplikantka radcowska, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

Tomasz Oczkowski - radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.