27.01.2023 r.

Systemy do obsługi zgłoszeń sygnalistów

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa to kolejny dokument, który w polskim prawie pojawił się dzięki zatwierdzeniu przepisów unijnych. Tzw. dyrektywa o ochronie praw sygnalistów początkowo miała wejść w życie do 17 grudnia 2021 roku, jednak prace legislacyjne przedłużyły się – projekt ustawy wciąż nie został zatwierdzony.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów oznacza duże zmiany oraz precyzyjne wymogi w zakresie procedur zarówno dla organizacji prywatnych, jak i publicznych. Dlatego, mimo że polska ustawa jeszcze nie jest uchwalona, warto zacząć przygotowywać się do nich już teraz.

Zapraszamy do udziału w konferencji online "Systemy do obsługi zgłoszeń sygnalistów", która odbędzie się 27 stycznia 2023 roku.

 

W programie m.in.:

- ""Test" na sygnalistę - kim jest? Jakie ma prawa i jakie ograniczenia?" - Anna Orłowska, radczyni prawna, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

- "Skuteczna organizacja systemu zgłoszeń (Regulamin zgłoszeń sygnalistów)" - Marta Bytner, aplikantka radcowska, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

- "Sygnalista a urzędowy obowiązek "denuncjacji"" - Tomasz Oczkowski, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

- "Ochrona danych osobowych sygnalisty – o czym należy pamiętać" - Kacper Rączkowiak, starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych, Grant Thornton Frąckowiak Prosta SA


Zagadnienia tematyczne:

- Najważniejsze ustalenia dyrektywy o sygnalistach
- Kim jest sygnalista?
- Kiedy i jaka ochrona przysługuje sygnaliście?
- Jak zorganizować system zgłoszeń, żeby był przejrzysty, wydajny i przystępny?
- Jakie przeszkody można napotkać przy wdrażaniu systemu zgłaszania naruszeń?
- Systemy do obsługi zgłoszeń sygnalistów
- Kanał komunikacji dla sygnalistów w organizacji
- Czy system obsługi zgłoszeń sygnalistów to tylko program IT

 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli:
- prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 osób
- przedsiębiorstw prywatnych zatrudniających od 50 osób
- organizacji z sektora publicznego zatrudniających od 50 pracowników
- podmiotów wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwem transportu i ochroną środowiska,
- mikro i małych przedsiębiorstw, które startują w przetargach na zamówienia publiczne lub korzystają ze środków unijnych.

 
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PRELEGENCI

Anna Orłowska,radczyni prawna, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

Kacper Rączkowiak, starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych, Grant Thornton Frąckowiak Prosta SA

Marta Bytner, aplikantka radcowska, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

Tomasz Oczkowski, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.