24.10.2019 r.

Systemy dla szpitali i placówek medycznych

Szanowni Państwo
24 pażdziernika 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy dla szpitali i placówek medycznych"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili

 • Jakub Witek - Pełnomocnik Zarządu ds. Doświadczeń Klientów, CenterMed
  Michał Kasprzycki - Specjalista z zakresu telekomunikacji oraz sieci komputerowych, CenterMed
  "Telefoniczna obsługa Pacjentów - praktyczne wskazówki dotyczące organizacji własnego Contact Center"
  (Czy w przychodni potrzebne jest Contact Center? Stanowisko pracy, infrastruktura teleinformatyczna i oprogramowanie. Rekrutacja i szkolenia pracowników)

 • Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Wydział Wdrożeń Systemu P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  "e-zdrowie – projekty z wielkim potencjałem"

  (Podczas prelekcji przedstawione zostaną główne usługi w obszarze e-zdrowia, które są realizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia tj. informacje w zakresie wdrożenia elektronicznej recepty w skali Polski (co daje e-recepta, co zmieniła i jakie są bieżące statystyki), a także omówiony będzie etap wdrożenia pilotażowego elektronicznego skierowania. Zaprezentowane zostaną funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (IKP) dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl)

 • Agata Kruczyk-Gonciarz - Associate, DZP
  "Prawne aspekty wdrażania innowacji w podmiotach leczniczych – wybrane case studies"

 • Piotr Kozłowicz - CEE Sales Manager w Panasonic
  "Systemy Panasonic – skuteczne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji"
  (Nowoczesny szpital czy placówka medyczna, to przede wszystkim wykfalifikowany personel oraz zaawansowana aparatura medyczna.

  Jednakże patrząc na tego typu instytucje kompleksowo, należy zdać sobie sprawę, że skuteczne pozyskiwanie i przetwarzanie wszelkich informacji oraz danych - takich jak maile, faksy, dokumenty, skany czy połączenia telefoniczne - pomaga w optymalizacji zasobów, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów utrzymania. Podczas prezentacji postaramy się wskazać obszary, które takiej optymalizacji potrzebują)

 • Anna Gawrońska - Doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia
  "Kody kreskowe w szpitalu - bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy personelu szpitalnego"
  (Celem prezentacji jest zilustrowanie, w jaki sposób skanowanie kodów kreskowych w szpitalu może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pacjenta oraz komfortu pracy personelu pielęgniarskiego. Odpowiednia implementacja kodów kreskowych na bazie istniejącego w szpitalu systemu HIS oraz wykorzystanie urządzeń mobilnych pozwala na usprawnienie wybranych obszarów funkcjonowania szpitala. W szczególności przyczynia się do ograniczenia pomyłek, wynikających z ręcznego wprowadzania danych do systemu oraz zmniejszenia obciążenia personelu szpitalnego, spowodowanego koniecznością prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej.)

 • Andrzej Mioduski - Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów Strategicznych, Infinite IT Solutions
  "e-Podpisywanie na tablecie - jak sprawnie zbierać zgody pacjentów i bezpiecznie je przechowywać?"

 • Paweł Kaźmierczyk - Associate, DZP
  "Cyfrowa dokumentacja medyczna – stan obecny i planowane zmiany"
  (W dniu 11 października opublikowany został projekt nowej wersji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Regulacja ta dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Głównym celem zmian jest dostosowanie zasad prowadzenia dokumentacji do zmian związanych z procesem informatyzacji ochrony zdrowia. Zaproponowane zmiany są znaczące i mają systemowy charakter. Podczas wystąpienia opowiem, jakie są obecne główne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz co ma się zmienić w tym zakresie.)

 • mgr inż. Krzysztof Szmigielski - Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski
  "Udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną"
  (W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych medycznych i osobowych przekazywanych drogą elektroniczną, jakie procedury wprowadzić, aby mieć pewność że dane trafią do osoby uprawnione? W wystapieniu przedstawione zostaną rozwiązanie wykorzystywane w Szpitalu Wolskim.)

 • Grzegorz Głowacki - Dyrektor Marketingu Medycznego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
  "Internetowa obsługa pacjentów"
  (Prezentacja omawia zagadnienia związane z aktywnością i oczekiwaniami pacjentów w zakresie obsługi online. Od wyszukiwania placówki zdrowia, poprzez czytelność stron internetowych placówek, aż do zagadnienia e-rejestracji. Prezentacja skupia się na pozyskiwaniu i budowaniu lojalności pacjenta komercyjnego, którego zachowania zbliżone są do postawy klienta, a nie pacjenta na NFZ.)

 • Mieczysław Bromberek - Dyrektor Sprzedaży mediDOK Software
  "e-Dostępność i łatwa archiwizacja załączników do EDM - zgody pacjentów, fotografie medyczne, dokumentacja papierowa"Tematyka konferencji:

1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3.RODO w placówkach ochrony zdrowia
4.Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY BRĄZOWI

panasonic---logo---kopia.png
alstor-sds_250.png
cti-telekom---logo---kopia.png

PARTNERZY

gs1_200.jpg
infinite_250.jpg
Image

WYSTAWCA

logo_250.jpg

PATRONI HONOROWI

Image
Image
Image

PRELEGENCI

Jakub Witek - Pełnomocnik Zarządu ds. Doświadczeń Klientów, CenterMed

Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Wydział Wdrożeń Systemu P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Grzegorz Głowacki - Dyrektor Marketingu Medycznego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

Michał Kasprzycki - Specjalista z zakresu telekomunikacji oraz sieci komputerowych, CenterMed

Piotr Kozłowicz - CEE Sales Manager w Panasonic

mgr inż. Krzysztof Szmigielski - Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski

Anna Gawrońska - Doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki