28.10.2022 r.

Systemy dla szpitali i placówek medycznych

Szanowni Państwo
28 października 2022 roku odbyła się konferencja online "Systemy dla szpitali i placówek medycznych". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Wykłady poprowadzili:

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice i Monika Kupis - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Finansowanie innowacji okiem prawnika. Skąd brać środki na informatyzację podmiotów leczniczych?"
(Regulacje prawne nakładają na podmioty lecznicze szereg obowiązków związanych z informatyzacją. Za nowymi wymogami nie zawsze idą w parze dedykowane środki finansowe na zakup lub serwis nowego sprzętu i oprogramowania. W ramach wystąpienia przedstawimy i posumujemy kluczowe problemy w tym zakresie oraz dostępne lub dopiero projektowane mechanizmy finansowania innowacji w ochronie zdrowia ze środków publicznych.)

 

- Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Wydział Wdrozeń E-skierowania, Centrum e-Zdrowia
"Aktualne zmiany w EDM i ZM"
(Zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.)

 

- Damian Klimas - Prawnik, Partner Kancelarii dotlaw
"Analiza ryzyka - pandemia, wojna, inflacja i deficyt energetyczny"

 

- Wojciech Maruniak - Key Account Manager i Mateusz Majewski - Key Account Manager, eSecure

"W jaki sposób SIEM podnosi poziom cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych"

 

- Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.
"20 lat bezpieczeństwa sprzętu, oprogramowania i użytkowników. Statlook, czyli stabilne zarządzanie zasobami w praktyce"

 

- Marek Ujejski - Ekspert, COIG S.A
"Bezpieczeństwo IT w sektorze zdrowia- nie tylko dla wybranych"

(W referacie przedstawiono ogólny krajobraz zagrożeń z szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia , omówiono strategiczne zasady planowania bezpieczeństwa IT, w szczególności koncepcję ciągłego monitoringu. Autor omawia podstawową architekturę systemów używanych jako narzędzia przez Security Operation Center oraz wskazuje na argumenty uzasadniające korzystanie z takiej usługi nie tylko przez wyznaczonych Operatorów Usługi Kluczowej lecz także przez inne podmioty medyczne)

 

 

Tematyka konferencji:

- Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
- Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
- RODO w placówkach ochrony zdrowia
- Dokumentacja medyczna
- Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
- Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
- Outsourcing usług w ochronie zdrowia
- Zastosowanie druku 3D w medycynie
- Zarządzanie finansami
- Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie
- AI w medycynie

 

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1 000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Wydział Wdrozeń E-skierowania, Centrum e-Zdrowia

Marcin Pera - Statlook Expert

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Damian Klimas - Prawnik, Partner Kancelarii dotlaw

Monika Kupis - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Marek Ujejski - Ekspert, COIG S.A

© 2022 PIRB All Rights Reserved.