08.06.2022 r.

Systemy dla szpitali i placówek medycznych

Szanowni Państwo
8 czerwca 2022 roku odbyła się w Warszawie konferencja "Systemy dla szpitali i placówek medycznych". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Wykłady poprowadzili:

- Krzysztof Gortat – CEO ESECURE
"Przewodnik dla szpitali - jak spełnić minimalne wymagania BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO względem obowiązków wynikających z KSC, RODO, KRI."
(W ramach prelekcji przedstawimy instrukcję jak w 3 miesiące i adekwatnie do tego małymi nakładami finansowymi spełnić minimalne wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego zdefiniowane w obowiązujących ustawach obejmujących Krajowy System Cyberbezpieczeństwa i ochronę danych osobowych oraz rozporządzenia ws. Krajowych Ram Interoperacyjności. Odniesiemy się bezpośrednio do zapisów i przedstawimy rozwiązanie udowadniając tym samym na przykładach, że mając odpowiednie narzędzie spełnienie tych wymagań jest proste.)- Miłosz Błasiak - Architekt Rozwiązań Wsparcia i Serwisu, HPE Polska
"IT w (post)pandemicznej służbie zdrowia - koszt i ryzyko czy fundamentalne narzędzie?"
(Z jednej strony od dawna słychać głosy, że wzrost wydatków na służbę zdrowia nie wystarczy, że problemem m.in. efektywne wydatkowanie pieniędzy. Pandemia nie poprawiła sytuacji. Mimo wielu mechanizmów wprowadzanych by utrzymać finansową płynność szpitali zarządzający informują o problemach finansowych w różnej skali. Doszła wojna - migracje i cyberzagrożenia. I choć WHO w Polsce optymistycznie twierdzi, że Polski system zdrowotny poradzi sobie z napływem uchodźców, to dodaje, że dotychczasowe problemy mogą się jednak pogłębić. Niektórzy twierdzą, że już ceny prywatnych wizyt lekarskich wzrosły o ponad 12 proc.
Z drugiej strony już w 2019 Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wspomniał, że "dane są nową ropą w gospodarce przyszłości". Przykłady z medycznej codzienności można mnożyć - diagnostyka obrazowa i pliki DICOM, EDM, itd.
Jak zatem pogodzić te sprzeczności? Jak pozyskać niezbędne narzędzie nie nadwyrężając finansów? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania. Porozmawiajmy o IT w postaci usługi.)

 

- Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.
"Biała Księga AI w ochronie zdrowia – jak podejść do wtórnego wykorzystania danych medycznych?"
(Rozwiązania wspierające się lub wprost bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji są coraz szerzej stosowane w medycynie – nie tylko przez pacjentów, ale przede wszystkim przez samych lekarzy i poszczególne podmioty lecznicze. Zastosowanie AI, choć niewątpliwie najczęściej pomaga w procesie leczenia pacjenta, to może powodować pytania dotyczące chociażby sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych pacjentów na potrzeby stosowania, bądź uczenia algorytmów sztucznej inteligencji. W wystąpieniu poruszona zostanie kwestia legalności przetwarzania danych medycznych pacjentów na potrzeby wykorzystania rozwiązań stosujących AI na podstawie wniosków zawartych w roboczej wersji tzw. Białej Księgi AI w ochronie zdrowia.)- Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED
"Technologie cyfrowe w opiece medycznej – aktualny przegląd trendów, zastosowań oraz barier wdrożeniowych"
(Rozwój technologii cyfrowych dla branży medycznej wciąż przyspiesza. Wiele nowatorskich rozwiązań szybko osiąga status oferty rynkowej, jednak tylko część z nich udaje się szybko zastosować w praktyce, szczególnie jako wsparcie procesu leczenia. Jakie czynniki w dzisiejszych warunkach rynkowych, regulacji prawnych i rozwoju nauki zwiększają szanse na skuteczne wdrażanie takich rozwiązań, a co wciąż stanowi barierę? Przyjrzyjmy się bliżej wybranym technologiom oraz zjawiskom towarzyszącym ich implementacji w obszarze zdrowia.)Maciej Węgierek - Prezes Zarządu, Lekarz Medycyny, Sovva S.A.
- Wojciech Glapa - Business Development Manager, Sovva S.A.
"Sztuczna inteligencja w Rejestracji Pacjentów przez telefon - Voicebot dokonujący wstępnego wywiadu i umawiający pacjentów na wizyty u lekarza"

 

- dr n. ekon. Anna Gawrońska - Lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, PIT - Instytut Logistyki i Magazynowania
"Cyfryzacja wybranych procesów w części szarej szpitala."
(Cyfryzacja w ochronie zdrowia stała się dziś codziennością. Obejmuje swoim zakresem nie tylko część białą, ale również szarą funkcjonowania szpitala. Wybrane procesy w tej ostatniej można usprawnić za pomocą prostych technik, takich jak skanowanie kodów kreskowych czy stosowanie elektronicznych dokumentów transakcyjnych. Podczas prezentacji omówione zostaną poszczególne rozwiązania w zakresie zarządzania przepływem produktów medycznych, jak również korzyści: jakościowe i ilościowe.)

 

- Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Wydział Wdrozeń E-skierowania,Centrum e-Zdrowia
"Cyfryzacja w ochronie zdrowia - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i nowo projektowane funkcjonalności w e-zdrowiu."
(Realizacja założeń Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w kontekście świadczeniodawców oraz korzyści dla pacjentów wynikające z wprowadzenia rozwiązań cyfrowych. W trakcie prelekcji dowiedzą się Państwo również o najnowszych projektach w zakresie e-usług w ochronie zdrowia.)

 

- Łukasz Sterna - Dyrektor Sprzedaży rozwiązań informatycznych, GE Medical Systems Sp. z o.o.
"Cyfryzacja i narzędzia wsparcia w szpitalach i placówkach medycznych."
(W dobie postępującej cyfryzacji rozwiązania informatyczne są coraz szerzej wykorzystywane w medycynie. Aby sprostać wymagającemu zadaniu należy spojrzeć na cyfryzacje pod kątem transformacji cyfrowej bazując na potrzebach użytkownika oraz całego ekosystemu szpitalnego. Podczas prezentacji przedstawimy zagadnienie ucyfrowienia w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii oraz zaprezentujemy praktyczne wykorzystanie dostępnych narzędzi wspierających codzienną prace personelu medycznego.)

 

- Marcin Pera - Specjalista ds. marketingu i PRSpecjalista ds. marketingu i PR, Statlook Polska
"Bezpieczny komputer w służbie zdrowia. Statlook, czyli zarzadzanie zasobami IT, audyt legalności i bezpieczeństwo użytkowników w pigułce"
(Opieka nad pacjentem, to także troska o bezpieczeństwo danych jego i pracowników medycznych. Sprawność zarządzania bepieczeństwem danych osobowych, zgodność z przepisami RODO – w tych obszarach pomocą służy program Statlook. To system, który pozwala sprawnie zarządzać zasobami IT, zabezpieczyć sprzęt komputerowy przed szeregiem informatycznych zagrożeń oraz zadbać o aktualność licencji na oprogramowanie. Statlook ułatwia również pracę na odległość poprzez autorskie rozwiązanie helpdesku i zdalnego pulpitu – co jest szczególną zaletą w czasie panującej ciągle pandemii. Poruszymy też bieżącą kwestię zgłoszeń od sygnalistów i możliwości zautomatyzowania ich obsługi.)

 

 

Tematyka konferencji:

- Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
- Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
- RODO w placówkach ochrony zdrowia
- Dokumentacja medyczna
- Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
- Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
- Outsourcing usług w ochronie zdrowia
- Zastosowanie druku 3D w medycynie
- Zarządzanie finansami:
- Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie
- AI w medycynie

 

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 500 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY SREBRNI

Image
Image

PARTNER BRĄZOWY

Image

PARTNERZY 

Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Miłosz Błasiak - Architekt Rozwiązań Wsparcia i Serwisu, HPE Polska

Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Wydział Wdrozeń E-skierowania,Centrum e-Zdrowia

dr n. ekon. Anna Gawrońska - Lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, PIT - Instytut Logistyki i Magazynowania

Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED

Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o

Krzysztof Gortat – CEO ESECURE

 Wojciech Glapa - Business Development Manager, Sovva S.A.

 Łukasz Sterna - Dyrektor Sprzedaży rozwiązań informatycznych, GE Medical Systems Sp. z o.o.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.