13.10.2020 r.

Systemy dla szpitali i placówek medycznych

Współczesna medycyna jest trochę jak magia – sprawia, że świat staje się lepszy. Magia medycyny ma mocne zakorzenienie w nauce, która z dnia na dzień poszerza się i swoim zasięgiem zaczyna pochłaniać coraz więcej placówek ochrony zdrowia. Dzięki dokonaniom naukowców z dziedziny techniki i medycyny obserwujemy jak to, co jeszcze wczoraj było nieuleczalne, dziś przestaje zabijać. W dużym uproszczeniu tak działa współczesna medycyna. Jej najważniejszym i najistotniejszym sojusznikiem jest nowoczesna technologia, która stosowana jest w diagnostyce i leczeniu oraz administracji.

Aplikacje mobilne, roboty wykonujące operacje, możliwość przesyłania i odbioru dokumentacji i zdjęć USG oraz rentgenu to efekt zachodzących zmian.
Z pewnością, to nie koniec zmian jakie przyniesie cyfyryzacja. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych daje placówkom ochrony zdrowia możliwość lepszego dbania o zdrowie pacjentów.


Już 13 października 2020 roku zapraszamy wspólnie z ekspertami do udziału w kolejnej edycji konferencji ONLINE "Systemy dla szpitali i placówek medycznych".

W programie:

- Webinarium Comarch Healthcare: Telemedycyna oraz wideokonsultacje w praktyce lekarskiej – ścieżka komunikacji z pacjentem w sytuacji zmniejszonego dostępu do usług medycznych

- Anna Gawrońska - Ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
"Jak wdrażać skanowanie kodów kreskowych przy łóżku pacjenta"

- Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.
"Ochrona danych w fazie projektowania – jak zapewnić rozliczalność wymaganą przez RODO?"

- Alicja Bożek - Comarch Healthcare
"Jak nowoczesne systemy informatyczne mogą wspierać lekarzy i pacjentów"
(W trakcie prelekcji przedstawione zostaną nowoczesne rozwiązania wiodącego dostawcy systemów informatycznych dedykowane ochronie zdrowia. Poruszone będą zagadnienia związane ze zwiększeniem roli profilaktyki i zaangażowania pacjenta w proces diagnostyki oraz leczenia. Uczestnicy konferencji będą mogli w czasie wykładu zapoznać się także ze sposobami automatyzacji procesów na linii pacjent – personel medyczny w kontekście zdalnej opieki medycznej.)

- Piotr Welenc - Ekspert Niezależny
"Narzędzia informatyczne wspierające ład organizacyjny szpitala - systemy zarządzania ryzykiem, jakością i zgodnością"

- Jacek Wilk - Kierownik ds. Rozwoju Biznesu, Siemens Healthcare
"Nowoczesne oprogramowanie wspomagające medycynę precyzyjną. Praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji: obecne oraz w przyszłości."

- Marek Kruszyński - współtwórca TeleNeuroformy
"TeleNeuroforma - platforma umożliwiająca prowadzenie hybrydowej rehabilitacji"
(Podczas wykładu prelegent zaprezentuje jak można rozszerzyć swoją działalność o zdalne usługi rehabilitacyjne oszczędzając czas i dostarczając pacjentom ćwiczenia, które będą wykonywać chętnie i z zaangażowaniem. Zostaną pokazane możliwości platformy od strony usługodawców (specjalistów) oraz z perspektywy pacjentów.Prelegent opowie również o możliwościach wykorzystania platformy we własnej działalności.)

- Piotr Kubiak - CEO, Statlook
"Zdalna rzeczywistość 2020 – jak zarządzać bezpieczeństwem i wydajnością infrastruktury i pracowników w nowych realiach."
(Zdalna praca kontra bezpieczeństwo, wydajność, komunikacja i RODO – czy można sprawnie zarządzać infrastrukturą IT i pracownikami niezależnie od tego gdzie się znajdują? Praktyczne rozwiązania dla Działów IT oraz osób na stanowiskach kierowniczych.)

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Telemedycyna i e-zdrowie – nowe rozwiązania prawne nie tylko na czas epidemii"
(Podczas wystąpienia prelegent przedstawi ostatnie oraz planowane zmiany prawne z zakresu e-zdrowia oraz ich praktyczne konsekwencje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.Szczegółowe zagadnienia: Informatyzacja ochrony zdrowia – w którym momencie jesteśmy; Telemedycyna – Wytyczne NIL oraz standard POZ; Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej; Możliwość digitalizacji dokumentacji w postaci papierowej; RODO, czyli pamiętajmy o bezpieczeństwie; Planowane zmiany w e-zdrowiu w 2021r.)

- dr Kazimierz Frączkowski - Assistant professor, Department of Applied Informatics, Faculty of Computer Science and Management, Wrocław University of Technology
"Nowy wymiar usług telemedycznych w czasie Covid19"

(Referat dotyczy zastosowań technilogii IT w ochronie zdrowia, które ewoulują aktualnie do wykorzystania technologii mobilnych otaz IoT do zdalnej teleopieki i rehabilitacji hybrydowej. Omówione zostaną bariery, technologiczne, proceduralne, mentalne i finasowe oraz jakie zdarzenia stanowią zródło przełom (Covid -19) w nowych zastowaniach technologii w ochonie zdowia i medycynie.)

Tematyka konferencji:

1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3.RODO w placówkach ochrony zdrowia
4.Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

dr Anna Gawrońska - Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

dr Kazimierz Frączkowski - Wrocław University of Technology

Marek Kruszyński - współtwórca TeleNeuroformy

Patryk Kuchta - Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, Zastępca IOD, Medicover Sp. z o.o.

Piotr Welenc - Ekspert Niezależny

Jacek Wilk - Kierownik ds. Rozwoju Biznesu,Siemens Healthcare

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Piotr Kubiak - CEO, Statlook

Alicja Bożek - Comarch Healthcare

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.