• Opening Times: Mon - Sat 8.00 - 18.00Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

i organizowanie działań ratowniczych

 06.07.2022 r.

Wypadek jest niespodziewany zarówno dla ofiary jak i dla obserwatorów. W sytuacji nagłego zagrożenia życia trzeba szybko i zdecydowanie reagować. W każdym przypadku zagrożenia życia niezwykle istotne jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Każdy błąd może być przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia człowieka. W czasie akcji nie ma czasu na dyskusje. Powinna ona przebiegać sprawnie i szybko.

Już 6 lipca 2022 zapraszamy do dyskusji z ekspertami podczas konferencji online "Zarządzanie w sytuacji kryzysowej i organizowanie działań ratowniczych".

 

W programie m.in.:

 • Paweł Pręcikowski - Dyrektor Sprzedaży, Safety, Infrastructure & Geospatial division Hexagon
  Mgr inż. Jarosław Polak - Kierownik projektów, konsultant systemowy i analityk GIS, Safety, Infrastructure & Geospatial division Hexagon
  "Dyspozytor miejski jako koordynator współdziałania i skutecznej komunikacji organów miasta, straży miejskiej, wydziałów oraz przedsiębiorstw i spółek gminnych"

 • Łukasz Grzelak – Dyrektor Sprzedaży, Dilectro
  "Przegląd oprogramowania wpierającego działania ratownicze z wykorzystaniem dronów m.in. do planowania misji, poszukiwań osób zagonionych, analizy i dokumentowania miejsc zdarzeń czy transmisji obrazu na żywo"

 • Michael J. Buckley - dyrektor ds. szkoleń oraz ekspert w dziedzinie radarów mikrofalowych firmy SPECOPS GROUP INC. oraz współtwórca systemu wykrywania oznak życia
  "System wykrywania oznak życia - MK4 Radar System"

 • mgr Adam Gorgol - Uniwersytet Medyczny w Lublinie i dr Michał Wieczorek - Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Dyrektor Centrum Symulacji Medycznej Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie
  "Nagłe zagrożenie atakiem terrorystycznym typu active shooter"
  (Strzelec aktywny (z ang. active shooter) to osoba niestabilna psychicznie i emocjonalnie, usiłująca zabić jak najwięcej otaczających ją osób w mocno zaludnionych miejscach i obiektach tj.: szkoły, zakładach pracy, centrach handlowe, w krótkim czasie, zazwyczaj używając broni palnej, przy jednoczesnym targnięciu się na własne życie. W prezentacji poruszono między innymi tematy bezpieczeństwa własnego na miejscu zdarzenia, postępowania w celu uniknięcia śmierci, udzielania pomocy osobom z obrażeniami ciała, współdziałania służb oraz konieczności podejmowania bardzo trudnych decyzji w sytuacjach kryzysowych)

 • st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
  "Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych"

 

 

Tematyka konferencji:

 • Organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej
 • Komunikacja podczas akcji ratunkowych
 • Struktura kierowania działaniami ratowniczymi
 • Logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych
 • Pojęcie, zakres i organizacja pierwszej pomocy
 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego
 • AI jako wsparcie dla ratownictwa medycznego
 • Ratownictwo chemiczne i ekologiczne
 • Drony w ratownictwie


Grupa docelowa:

 • Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR
 • Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
 • Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
 • Dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej
 • Ordynatorzy (Kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
 • Przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Specjaliści od zarządzania kryzysowego

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*


*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image

PRELEGENCI

mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mgr inż. Jarosław Polak - Kierownik projektów, konsultant systemowy i analityk  GIS, Safety, Infrastructure & Geospatial division Hexagon

Michael J. Buckley - dyrektor ds. szkoleń oraz ekspert w dziedzinie radarów mikrofalowych firmy SPECOPS GROUP INC. oraz współtwórca systemu wykrywania oznak życia

st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

Łukasz Grzelak – Dyrektor Sprzedaży, Dilectro

Paweł Pręcikowski - Dyrektor Sprzedaży, Safety, Infrastructure & Geospatial division Hexagon

dr Michał Wieczorek -  Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Dyrektor Centrum Symulacji Medycznej Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.