Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych

 06.07.2023r.

6 lipca 2023 roku odbyła się w Warszawie konferencja "Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych".
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Wykłady poprowadzili:

- Wojciech Pawłowski - Critical Event  Management Expert, BlackBerry
"Zarządzanie sytuacjami krytycznymi i kryzysowymi w oparciu o produkty firmy BlackBerry" 

- Wojciech Urban - Prezes, Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.
"Aplikacja RATOWNIK wsparciem dla systemu PRM dzięki zaangażowaniu ratowników obywatelskich w udzielanie pierwszej pomocy"

- Jarosław Nowicki - CEO, ACO Solutions sp. z o. o.
"Mobilne systemy wymiany danych i transmisji obrazu w Zarządzaniu Kryzysowym"

- Adam Stępka – ratownik medyczny, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
"System Państwowego Ratownictwa Medycznego w zdarzeniach mnogich i masowych"

 

-dr n.med. Paweł Musiał - specjalista medycyny ratunkowej i zdrowia publicznego, asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
"Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego"

- dr Marzena Zdzymira -  wykładowca akademicki, Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Starachowicach
"Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej"

 

 

Tematyka konferencji:

 • Organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej
 • Komunikacja podczas akcji ratunkowych
 • Struktura kierowania działaniami ratowniczymi
 • Logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych
 • Pojęcie, zakres i organizacja pierwszej pomocy
 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego
 • AI jako wsparcie dla ratownictwa medycznego
 • Ratownictwo chemiczne i ekologiczne
 • Drony w ratownictwie


Grupa docelowa:

 • Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR
 • Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
 • Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
 • Dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej
 • Ordynatorzy (Kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
 • Przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Specjaliści od zarządzania kryzysowego

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*


*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER SREBRNY

Image

PARTNERZY

Image
Image
Image

PARTNER MERYTORYCZNY

Image

PRELEGENCI

Adam Stępka – ratownik medyczny, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Wojciech Pawłowski - Critical Event  Management Expert, BlackBerry

dr n.med. Paweł Musiał - specjalista medycyny ratunkowej i zdrowia publicznego, asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

dr Marzena Zdzymira -  wykładowca akademicki, Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wojciech Urban - Prezes, Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.

Jarosław Nowicki - CEO, ACO Solutions sp. z o. o.