01.07.2021 r.

Systemy CCTV i kontroli

dostępu

Branża systemów zabezpieczeń w ciągu ostatnich lat dokonała ogromnego skoku technologicznego. Niemal do każdej z jej gałęzi wkroczyły elektroniczne rozwiązania, które pozwoliły na znaczne zwiększenie skuteczności wielu rodzajów zabezpieczeń w zakresie ochrony osób i mienia. A jak zareagowała branża ochrony na potrzeby rynku w dobie pandemii?

Dowiedz się więcej o trendach w sektorze ochrony osób i mienia, weź udział w konferencji online:

"Systemy CCTV i kontroli dostępu"

1 lipca 2021r.

Tematyka konferencji:

- Systemy zabezpieczeń w dobie pandemii - trendy
- Monitoring wizyjny
- Mchaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
- Identyfikacja personelu
- Kształtowanie środowiska
- Integracja systemów zabezpieczeń
- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Grupa docelowa:

- Właściciele i zarządcy budynków
- Administratorzy i najemcy powierzchni i budynków
- Dyrektorzy i Kierownicy działu bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PARTNER MERYTORYCZNY

PRELEGENCI

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.