30.03.2022 r.

Technologie w medycynie

Szanowni Państwo
30 marca 2022 roku odbyła się konferencja online "Technologie w medycynie". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Wykłady poprowadzili:

- Aneta Komosa - Główny specjalista, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie
"Fundusze Europejskie dla branży medycznej w perspektywie 2021 – 2027"
(Nowe programy i możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich w sektorze zdrowia w perspektywie 2021-2027.)

 

- Patrycja Zawadzka - Prawnik, Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych
"Dokumentacja medyczna – jak ją prawidłowo prowadzić i udostępniać"
- najważniejsze przepisy prawne dotyczące dokumentacji medycznej,
- niezbędne elementy dokumentacji medycznej - w tym jak prawidłowo oznaczać dane pacjenta,
- rodzaje dokumentacji medycznej,
- komu można udostępnić dokumentację medyczną,
- formy udostępniania dokumentacji medycznej - w tym udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta oraz udostępnianie w formie elektronicznej,
- pierwsza bezpłatna kopia dokumentacji - komu przysługuje i na jakich zasadach,
- niszczenie dokumentacji medycznej.

 

- Krzysztof Szmigielski -  Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski / Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Informatyki, Europejska Uczelnia w Warszawie
"Oprogramowanie klasy ITSM w zarządzaniu aparaturą medyczną - case study wdrożenia w Szpitalu Wolskim"
(Co zrobić, gdy konieczne jest uruchomienie systemu wspomagającego zarządzanie aparaturą medyczną, a gospodarka niedoborów (bo z taką własnie mamy do czynienie w ochronie zdrowia) mówi jasno, że pieniędzy na zakup i wdrożenie oprogramowania nie ma. W wystąpieniu przedstawione zostanie case study zaadoptowania oprogramowania klasy ITSM na potrzeby Sekcji aparatury medycznej.)

 

- Krzysztof Szmigielski -  Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski / Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Informatyki, Europejska Uczelnia w Warszawie
"Bezpieczeństwo za przysłowiową złotówkę"
(W jaki sposób przy użyciu procedur wewnętrznych i rozwiązań opensource zapewnić podstawy bezpieczeństwa w jednostce, ile jest prawdy w zdaniu: Bezpieczeństwo to stan umysłu a nie sprzętu i oprogramowania.)

 

- Piotr Kaniewski - Adwokat, Starszy Prawnik, Kochanski & Partners
"Sztuczna inteligencja w obliczu obowiązków dla sektora medycznego wynikających z projektowanego Artificial Intelligence Act"
(Spodziewamy się niebawem wejścia w życie Rozporządzenia dot. sztucznej inteligencji. Dotknie ono także sektor medyczny. Czy systemy AI wykorzystywane w medycynie i farmacji będą stanowić systemy wysokiego ryzyka? Jakie obowiązki przewiduje projektowane rozporządzenie dla sektora medycznego i farmaceutycznego korzystającego z AI? Prelekcja będzie służyć odpowiedzi na te i inne pytania dot. AI w ochronie zdrowia.)

 

- Marcin Pera - Specjalista ds. marketingu i PRSpecjalista ds. marketingu i PR, Statlook Polska
"Bezpieczny komputer w służbie zdrowia. Statlook, czyli zarzadzanie zasobami IT, audyt legalności i bezpieczeństwo użytkowników w pigułce"
(Opieka nad pacjentem, to także troska o bezpieczeństwo danych jego i pracowników medycznych. Sprawność zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, zgodność z przepisami RODO – w tych obszarach pomocą służy program Statlook. To system, który pozwala sprawnie zarządzać zasobami IT, zabezpieczyć sprzęt komputerowy przed szeregiem informatycznych zagrożeń oraz zadbać o aktualność licencji na oprogramowanie. Statlook ułatwia również pracę na odległość poprzez autorskie rozwiązanie helpdesku i zdalnego pulpitu – co jest szczególną zaletą w czasie panującej ciągle pandemii. Poruszymy też bieżącą kwestię zgłoszeń od sygnalistów i możliwości zautomatyzowania ich obsługi.)

 

- Jacek Wilk - Kierownik ds. Rozwoju Biznesu, Siemens Healthcare
"Cloud, AI, AR – zastosowania w systemach dla medycyny"

 

Tematyka konferencji:

1.Sprzęt i technologie medyczne
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
- komunikacja wewnątrzszpitalna
- systemy zarządzania jakością
- systemy rozliczania i generowania raportów
- systemy do fakturowania
- systemy do rozliczeń kontraktów i rozliczeń z NFZ
- rozwiązania BI dla szpitali
- zarządzanie pracą
- outsourcing usług niemedycznych
3.Dokumentacja medyczna i bezpieczeństwo danych
- e-rejestracja
- obieg dokumentów (e-dokumentacja)
- podpis elektroniczny
- archiwizacja dokumentacji
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
4.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem:
- kioski internetowe
- portale internetowe
- marketing w ochronie zdrowia
5.Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych:
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- finansowanie sprzętu medycznego
- ubezpieczenia
6.Telemedycyna
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
8.AI w medycynie


Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Image
Image

PRELEGENCI

Krzysztof Szmigielski - Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski / Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Informatyki, Europejska Uczelnia w Warszawie

Aneta Komosa - Główny specjalista, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie

Patrycja Zawadzka - Prawnik, Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych

Marcin Pera - Specjalista ds. marketingu i PRSpecjalista ds. marketingu i PR, Statlook Polska