28.03.2023 r.

Technologie w medycynie

Szanowni Państwo
28 marca 2023 roku odbyła się konferencja"Technologie w medycynie". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Wykłady poprowadzili:

- Maciej Gałązka - Business Development Manager w EasyCall, marce spółki SoftBlue S.A.
"Automatyzacja procesów obsługi pacjenta w placówkach medycznych"
(Prelegent opowie o tym, w jaki sposób voicebot zwolni przestrzeń pracowników medycznych na efektywne wykonywanie bardziej zaawansowanych zadań. Voicebot medyczny to bowiem bezproblemowa obsługa rozmów dotyczących umawiania wizyt do placówki, zamawiania recept czy potwierdzania przybycia na wizytę. Zobacz, jak zyskać kontrolę nad procesami oraz zbiorem danych, będących bazą do wprowadzania kolejnych usprawnień i tworzenia nowych procesów obsługowych.)

 

- Tomasz Kowalczyk – Kierownik Sprzedaży, Peoplefone Polska Spółka Akcyjna
"VoIP jako narzędzie do obsługi pacjentów: Jakie korzyści płyną z wdrożenia tej technologii w placówkach medycznych?"
(Temat prelekcji skupia się na zastosowaniu technologii VoIP w obsłudze pacjentów przez placówki medyczne. Prezentowane będą korzyści wynikające z wdrożenia tej technologii, takie jak poprawa jakości komunikacji z pacjentami, zwiększenie ich zadowolenia, radzenie sobie z nagłym wzrostem ilości połączeń oraz skrócenie czasu oczekiwania na poradę lekarską. Prelegent omówi również, jakie narzędzia VoIP mogą być wykorzystane w placówkach medycznych i jakie wyzwania mogą się pojawić podczas wdrażania tej technologii.)

 

- Artur Markiewicz - fascynat cyberbezpieczeństwa, lider, trener TRECOM, konsultant KSCdlaSzpitali.pl.
"KSC dla szpitali - podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa"
(Jeżeli przestępców możemy ocenić kodeksem etycznym to cyberataki, wyłudzanie okupu czy wyłączanie systemów szpitalnych z pewnością jest poniżej zera. Działania mające wpływ na dostępność systemów szpitalnych oraz wycieki danych wrażliwych to najbardziej hańbiące akcje cyberprzestępców. Mimo tego szpitale są atakowane. Ostatnio nawet zbyt często. Pracownicy działów informatycznych, realizujący misję, muszą codziennie zapewniać najwyższy stopień funkcjonowania systemów HIS, PACS, RIS, a także dla części szarej szpitala. Praca w okolicznościach złośliwych działań przestępców, presji społecznej, wymogów regulacyjnych jest skomplikowana. Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (plus wiele innych wymogów prawnych) nakłada na podlegające pod nią podmioty dodatkowe obowiązki, których nie spełnianie wiąże się z karami. Można temu zapobiec wykorzystując optymalne rozwiązania, które są dotowane. Jak pogodzić wiele interesów, jak podnieść poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówkach medycznych, jak najlepiej wykorzystać dotację z NFZ?)

 

- Anna Orłowska - radczyni prawna, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.
"Reklama podmiotów leczniczych od 1 stycznia 2023 r."
(Co zmieniło się w reklamowaniu usług medycznych od 1 stycznia 2023 r.? Jakie treści można bezpiecznie promować i w jaki sposób? Jakie są ryzyka promocji niezgodnej z przepisami prawa i kto odpowiada za naruszenia? Audyt „reklamowy” w podmiocie leczniczym - na co zwrócić szczególną uwagę?)

 

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice i Dagmara Lukosek - Associate / Praktyka Life Sciences, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Wdrażanie innowacji w podmiocie leczniczym z perspektywy prawnika"
(Na przestrzeni ostatni lat proces informatyzacji ochrony zdrowia znacząco przyśpieszył. Nie wszystkie podmioty lecznicze zdążyły zrealizować w pełni już obowiązujące wymogi związane z e-zdrowiem, a projektowane są kolejne zmiany prawne. Program rozwoju e-zdrowia w Polsce do 2027 r. wskazuje szereg inicjatyw, które planowane są w kolejnych latach. Dostosowanie się do zmiennego otoczenia regulacyjnego może być poważnym wyzwaniem. Do czego trzeba się przygotowywać? Jak zarządzać zmianą w tym obszarze, by zachować zgodność z prawem? Skąd pozyskiwać środki na realizację nowych obowiązków? Na te pytania i wiele innych prelegent odpowie podczas spotkania.)

 

- Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.

 

Tematyka konferencji:

1.Sprzęt i technologie medyczne
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
- komunikacja wewnątrzszpitalna
- systemy zarządzania jakością
- systemy rozliczania i generowania raportów
- systemy do fakturowania
- systemy do rozliczeń kontraktów i rozliczeń z NFZ
- rozwiązania BI dla szpitali
- zarządzanie pracą
- outsourcing usług niemedycznych
3.Dokumentacja medyczna i bezpieczeństwo danych
- e-rejestracja
- obieg dokumentów (e-dokumentacja)
- podpis elektroniczny
- archiwizacja dokumentacji
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
4.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem:
- kioski internetowe
- portale internetowe
- marketing w ochronie zdrowia
5.Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych:
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- finansowanie sprzętu medycznego
- ubezpieczenia
6.Telemedycyna
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
8.AI w medycynie

 


Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY SREBRNI

Image
Image

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Patryk Kuchta - Group Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.

dr Dagmara Lukosek - Associate / Praktyka Life Sciences, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Tomasz Kowalczyk – Kierownik Sprzedaży, Peoplefone Polska Spółka Akcyjna

Anna Orłowska - radczyni prawna, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.

Artur Markiewicz – fascynat cyberbezpieczeństwa, lider, trener TRECOM, konsultant KSCdlaSzpitali.pl.

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Maciej Gałązka - Business Development Manager w EasyCall, marce spółki SoftBlue S.A.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.