21.03.2019 r.

Technologie w medycynie

Szanowni Państwo

21 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Technologie w medycynie"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje podczas wydarzenia poprowadzili:

- dr Anna Gawrońska - GS1 Polska
"Kody kreskowe w szpitalu. Bezpieczna farmakoterapia, bezpieczny pacjent"

- mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej
"Modernizacja lub budowa szpitala - najczęściej popełniane błędy w zakresie sprzętu medycznego"
(Podczas prelekcji zostaną poruszone kwestie związane z najczęściej popełnianymi błędami w trakcie realizowania inwestycji szpitali. Zwrócona zostanie uwaga na to, iż źle wykonany projekt wykonawczy technologii medycznej powoduje w większości przypadków generowanie dodatkowych wydatków. Zostanie podany sposób na oszacowanie wartości sprzętu medycznego oraz na optymalne dobranie kryteriów oceny ofert.)

dr Dobrawa Biadun - dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun
"Prawo a nowe technologie - spojrzenie z perspektywy pacjenta"
(Celem prelekcji będzie omówienie możliwości, jakie przynoszą nowe technologie i korzyści, jakie z tego płyną w relacji lekarz-pacjent. Braki kadrowe to fakt i w przeciągu najbliższych lat nie uda nam się ich skutecznie uzupełnić. Do tego dochodzi demografia i zwiększony popyt na usługi medyczne. To powoduje, że musimy szukać skutecznych metod dotarcia do pacjenta i zmniejszenia konieczności jego wizyt w gabinetach, a tym bardziej w szpitalach. W prezentacji wskażę również, jak pacjenci oceniają takie podejście do usług medycznych.)

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Dane osobowe a nowe technologie w medycynie"
(Przyszłość medycyny wiąże się z jak najszerszym zaangażowaniem w proces opieki nad pacjentem nowych technologii. Już dziś osoby wykonujące zawód medyczny mogą korzystać z telemedycyny i innych rozwiązań z zakresu e-zdrowia. W kolejnych latach coraz większą rolę odgrywać będzie sztuczna inteligencja. W rozwoju innowacyjnych rozwiązań w medycynie kluczową rolę odgrywa przetwarzanie cyfrowych danych osobowych, w szczególności danych medycznych, a zasady w tym zakresie wynikają z RODO. W ramach wystąpienia opowiem, jakie wyzwania pod kątem ochrony danych osobowych wiążą się z rozwojem e-zdrowia i nowych technologii medycznych oraz na co warto zwrócić uwagę już dziś, by właściwie chronić dane pacjentów i być gotowym na zmiany.)

- Marcin Laskowski - Country Manager Poland, Extreme Networks
"Infrastruktura sieciowa kluczem do poprawy jakości usług medycznych"

Jan Siwek - Dyrektor Działu Medycznego, Alstor SP.J.
"Alstor – Nowoczesna integracja i ucyfrowienie szpitala oraz archiwizacja dla ERP z podpisem certyfikowanym pacjenta lub pracownika szpitala"


SPECJALNY BLOK MERYTORYCZNY: "Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej, jej udostępnianie i wymiana pomiędzy podmiotami leczniczymi"

Sesja będzie składała się z trzech prezentacji, prowadzonych przez przedstawicieli współpracujących organizacji.

 • Aspekt techniczny (Polskie Stowarzyszenie HL7):
  Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7
  Sebastian Bojanowski - Przewodniczący Komitetu Technicznego PS HL7

 • Aspekt medyczny (Pracodawcy Medycyny Prywatnej):
  Wojciech Lorens - Dyrektor ds. Projektów w Medicover
  Andrzej Osuch - Director of Business Transformation w LUX MED

 • Aspekt prawny (Telemedyczna Grupa Robocza):
  Piotr Najbuk - Senior Associate w Domanski Zakrzewski Palinka (DZP)
  Jan Pachocki - Associate w Domanski Zakrzewski Palinka (DZP)


Tematyka konferencji:

1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3.RODO w placówkach ochrony zdrowia
4.Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej
- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY 

extremenetworks-300.jpg

PARTNERZY

viridian-logo---kopia.jpg
gs1_200.jpg
alstor150.jpg
iron-mountain-logo---250.png

PARTNERZY MERYTORYCZNI

logo_iik_.jpg
logo_wum.jpg
dzp_nowe.jpg

PATRONI HONOROWI

pracodawcy-medycyny-prywatnej 250x.jpg
stomoz.jpg
ppoz dobre.png
IRSI_LOGO 200.jpg

PRELEGENCI

Marcin Laskowski - Country Manager Poland, Extreme Networks

mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej

Jan Siwek - Dyrektor Działu Medycznego, Alstor SP.J.

dr Dobrawa Biadun - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, ekspertka Konferederacji Lewiatan

Wojciech Lorens - Dyrektor ds. Projektów, Medicover

Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki