25.03.2021 r.

Technologie w medycynie

Szanowni Państwo
25 marca 2021 roku odbyła się konferencja online "Technologie w medycynie"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

W programie :

Webinarium Micro Solutions:

"MSOL - system informatyczny LIMS do zarządzania informacjami w laboratoriach genetycznych".
Patryk Wiktor – Dyrektor Rozwoju, Micro Solutions

(Tematyką webinarium będzie przedstawienie autorskiego oprogramowania do zarządzania laboratorium genetycznym. Podczas prezentacji prelegent zademonstruje sposób funkcjonowania oraz obsługi programu MSOL, przeprowadzając uczestników przez poszczególne kroki w procesie rejestrowania i analizowania próbek laboratoryjnych, po wygenerowanie raportu.)
 

oraz wykłady:

 • Piotr Kaniewski - Senior Associate, Kochański&Partners
  "Wykorzystanie chmury i sztucznej inteligencji w sektorze healthcare"
  (Chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja to technologie, które w najbliższych latach odmienią branżę medyczną (właściwie już odmieniają). Z ich stosowaniem wiąże się jednak szereg ryzyk regulacyjnych i biznesowych, które powinny zostać zaadresowane w umowach z dostawcami IT oraz wewnętrznej dokumentacji. Wystąpienie będzie służyło wskazaniu najlepszych praktyk prawnych związanych z pozyskiwaniem rozwiązań informatycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję i chmurę obliczeniową.)

 •  Anna Magdalena Kiluk - Ambasador Prostego Języka, Ministerstwo Finansów
  "Dokumentacja medyczna – współczesne dokumentowanie w administracji".

  (Dokument od podstaw, czyli różnice między dokumentacją papierową a elektroniczną. O podpisie elektronicznym "w" dokumencie. Informatyzacja dokumentowania usług medycznych. Archiwizacja dokumentacji medycznej - w tym o prywatnej praktyce lekarskiej. O dokumencie DOSTĘPNYM.)

 

 • Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Centrum E-zdrowia
  "Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – co nas czeka w niedalekiej przyszłości."

  (Czy wszystkie dokumenty medyczne muszą być elektroniczne.
   Czym są dokumenty EDM i czym się różnią od dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej
   Zdarzenia medyczne – dlaczego raportowanie jest ważne
   Wymiana EDM – jak to zadziała?)

 • Innocenta Dźwierzyńska - założycielka platformy Medtransfer oraz aplikacji Mednavi i Karol Przystalski - założyciel i CTO firmy Codete i Medtransfer
  "Automatyzacja diagnostyki obrazowej"

 

 • dr n. ekon. Anna Gawrońska - Lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
  "Jak usprawnić procesy w szpitalu i poprawić bezpieczeństwo pacjenta"

  (Celem wystąpienia będzie przedstawienie możliwości usprawnienia wybranych procesów związanych z dystrybucją leków - od momentu złożenia zamówienia, poprzez dystrybucję do oddziałów, kończąc na podaniu leku pacjentowi. Prezentowane możliwości usprawnień będą uwzględniały zastosowanie dokumentów w postaci elektronicznej i skanowanie kodów kreskowych. Szczególna uwaga będzie poświęcona standardom interoperacyjności, trendom europejskim i światowym. Korzyści, wynikające z takich usprawnień będą poparte praktycznymi przykładami wdrożeń w wybranych polskich szpitalach.)

 

 • Marcin Grygielski - ECSEI Commercial Sector Manager, Genesys Polska
  "Efektywna obsługa pacjenta w czasach pandemii"


 • Łukasz Saran - Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji,Inspektor Ochrony Danych, ESKOM IT Sp. z o.o.
  "Obowiązki podmiotów branży ochrony zdrowia wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa"
  (W 2018 roku została przyjęta ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nakładająca szereg obowiązków dla kluczowych podmiotów świadczących usługi krytyczne dla ciągłości funkcjonowania Państwa (tzw. operatorzy usług kluczowych). Wśród tych podmiotów ilościowy prym wiodą podmioty z branży ochrony zdrowia. W wystąpieniu zostaną omówione wymagania stawiane im przez wskazaną ustawę.)

 • Wojciech Wróbel - Business Development Manager Data Protection, Fujitsu
  "Leczyć szybciej, leczyć skuteczniej – bezpieczeństwo i dostępność danych w codziennej pracy placówek medycznych"
  (Czas przetwarzania zwiększającej się ilości danych w medycynie jest kluczowym zagadnieniem, tym bardziej, że liczba pracowników medycznych, którzy mogą te dane interpretować jest niewystarczająca. Trzeba znacznie przyspieszać obróbkę danych, ponieważ informacje w nich zawarte oraz czas przetwarzania mają wpływ na szybkości diagnozy i podejmowanie odpowiednich kroków medycznych. Właściwa architektura danych oraz umiejętność zarządzania informacją mogą być kluczowymi dla skuteczności tych działań)

 • Sebastian Zasina - Solution Architect, Schneider Electric
  "Wysoka niezawodność w słuzbie zdrowia dzięki rozwiązaniom Schneider Electric"

 • Adam Słowikowski - Content Manager, Jagna Szulc-Kamińska - Specjalista ds Kluczowych Klientów, IRONteam Sp. z o.o.
  "Nowoczesna obsługa telefoniczna pacjentów. Koniec skarg i kolejek w rejestracji." 
  (Kontakt telefoniczny stał się w ostatnim czasie podstawową formą komunikacji pacjenta z placówką medyczną. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zwiększenia znaczenia oraz sposobów wykorzystania telemedycyny. Przed szpitalami stoi wyzwanie odpowiedniego przygotowania i zorganizowania telefonicznej obsługi pacjenta. Na wystąpieniu omówione zostaną szanse oraz możliwości, które daje zorganizowanie jednego, centralnego punktu kontaktu, a także przedstawimy korzyści płynące z opracowania spójnej strategii komunikacyjnej w placówce medycznej).

   

 • Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej,LUX MED Sp.z o.o.

 

 

Tematyka konferencji:

1.Sprzęt i technologie medyczne
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
- komunikacja wewnątrzszpitalna
- systemy zarządzania jakością
- systemy rozliczania i generowania raportów
- systemy do fakturowania
- systemy do rozliczeń kontraktów i rozliczeń z NFZ
- rozwiązania BI dla szpitali
- zarządzanie pracą
- outsourcing usług niemedycznych
3.Dokumentacja medyczna i bezpieczeństwo danych
- e-rejestracja
- obieg dokumentów (e-dokumentacja)
- podpis elektroniczny
- archiwizacja dokumentacji
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
4.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem:
- kioski internetowe
- portale internetowe
- marketing w ochronie zdrowia
5.Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych:
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- finansowanie sprzętu medycznego
- ubezpieczenia
6.Telemedycyna
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
8.AI w medycynie


Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

 

 

PARTNERZY SREBRNI

Image
Image

PARTNER BRĄZOWY

Image

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

dr n. ekon. Anna Gawrońska - Lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Innocenta Dźwierzyńska - założycielka platformy Medtransfer oraz aplikacji Mednavi

Wojciech Wróbel - Business Development Manager Data Protection, Fujitsu

Anna Magdalena Kiluk - Ambasador Prostego Języka, Ministerstwo Finansów

Karol Przystalski - założyciel i CTO firmy Codete i Medtransfer

Sebastian Zasina - Solution Architect, Schneider Electric

Piotr Kaniewski - Senior Associate, Kochański&Partners

Łukasz Saran - Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji,Inspektor Ochrony Danych, ESKOM IT Sp. z o.o.

Marcin Grygielski - ECSEI Commercial Sector Manager, Genesys Polska

Patryk Wiktor – Dyrektor Rozwoju, Micro Solutions

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomLead