28.02.2019 r.

Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny

Szanowni Państwo
28 lutego 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Wykłady poprowadzili:

- mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa, Revita
"Dobór materaca medycznego wg RPO lub stopnia odleżyny, prawidłowe pozycjonowanie pacjenta leżącego" - warsztaty praktyczne szczegóły->>

- Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu NaszSenior.pl oraz Ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
"SilverCRS Grupa, czyli seniorzy pomagają seniorom"
(Prelegent poczas wystąpienia omówi następujące zagadnienia: prawdziwe potrzeby seniora; technika i technologia, to półśrodki; dom opieki, czy własne mieszkanie; organizowanie grup wsparcia).

- dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
"Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce"
(Rozwój geriatrii jest pożądany zarówno ze względów demograficznych, jak i ekonomicznych. Ułatwienie osobom starszym dostępu do ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych oraz stosowanie całościowej oceny geriatrycznej pozwala na zapewnienie pacjentom lepszej opieki zdrowotnej i tworzy warunki do bardziej racjonalnego wykorzystania środków. Konieczne jest wypracowanie współdziałania opieki zdrowotnej i opieki społecznej celem zapewnienia świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania. Populacja osób starszych powinna być objęta programami zdrowotnymi mającymi na celu wczesne wykrywanie wielkich problemów geriatrycznych.)

- dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
"Zaburzenie poznawcze w ocenie geriatrycznej - omówienie badania klinicznego"
(Zaburzenia poznawcze są jednym z wielkich problemów geriatrycznych, ich występowanie narasta z wiekiem. Wielokierunkowe postępowanie diagnostyczne pozwala na podjęcie działań terapeutycznych. Potrzeby osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów zmuszają i inspirują do rozwiązań, poprawiających jakość ich życia. Temu celowi służy projekt IONIS (Indoor and Outdoor NITICSplus Solution for Dementia Challenges), który realizowany jest w Polsce przez Klinikę Geriatrii WUM oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.)

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Recepta bez wychodzenia z domu, czyli telemedycyna w opiece nad seniorami"
(Nowe technologie oferują zupełnie nowe możliwości opieki nad pacjentami, w szczególności tymi w podeszłym wieku. Zmiany prawne z zakresu e-zdrowia, które miały miejsce w ubiegłym roku, nadążają za innowacjami i umożliwiają wykorzystanie ich potencjału. Dzięki teleopiece senior może pozostawać pod ciągłym nadzorem lekarza, a w razie potrzeby, bez wychodzenia z domu, połączyć się z nim przez Internet.
Podczas wystąpienia prelegent opowie, jak zgodnie z prawem wykorzystywać dostępne rozwiązania z zakresu e-zdrowia, a także jakie zmiany czekają nas niebawem w związku z postępującym procesem informatyzacji systemu opieki nad pacjentem w Polsce. Przedstawi również podstawowe wymogi związane z dostępnością, do których spełnienia zobowiązana będzie większość podmiotów realizujących zadania publiczne.)

- Magdalena Rutkiewicz - Prezes zarządu i założycielka Fundacji Projekt Starsi
"Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem."
(Podczas wystąpienia prelegentka omówi następujące punkty: Definicja i skala zjawiska (zainteresowanie tematem i badania dostępne w Polsce); Specyfika przemocy wobec starszych ; Czynniki ryzyka; Jakie oznaki mogą wskazywać, że osoba starsza doznaje przemocy; Przemoc a choroby wieku podeszłego ; Krótka informacja o działalności fundacji).)

- Adam Szponka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
"Kujawsko – Pomorska Teleopieka – czyli pierwsze doświadczenia z tworzenia regionalnego systemu usług teleopiekuńczych."
(Wskaźniki demograficzne nie dają złudzeń, a zmiany struktury wiekowej ludności wskazują na nadchodzące „srebrne tsunami”. Zachodzące zmiany będą miały wpływ zarówno na aspekty społeczne jak i gospodarcze. Dlatego też musimy przygotować się na zwiększony popyt na usługi opiekuńcze przy jednocześnie malejących możliwościach ich zabezpieczenia. Dzisiejszy katalog dostępnych powszechnie usług opiekuńczych wymaga przemodelowania i dostosowania do nadchodzących czasów. Usługi muszą być adekwatne do możliwości finansowych osób starszych, a także potencjału administracji publicznej. Dzisiaj korzystając ze środków unijnych jest to najlepszy czas na przetestowanie rozwiązań mogących stać się alternatywą dla znanego nam katalogu usług. Wolontariat, usługi sąsiedzkie, alternatywne formy opieki świadczone w lokalnym środowisku czy teleopieka to aktualne wyzwania, których się podejmujemy. Rynek usług teleopiekuńczych w ostatnich latach mocno się zmienia. Jest to wynikiem uruchomienia pokaźnych środków finansowych na rozwój cyfrowych usług opiekuńczych. Pilotaż w tym zakresie został przeprowadzony również w województwie Kujawsko-Pomorskim a o jego pierwszych efektach, wnioskach, doświadczeniach a także o kolejnych etapach w rozwoju Regionalnego Centrum Usług Opiekuńczych dowiemy się z prezentacji.)
 
- Adam Bazela - Prezes Zarządu, 4Family Group Sp. z o.o.
"Biomechaniczna diagnostyka ryzyka upadku u osób starszych"

- Magdalena Petryniak - Wiceprezes Stowarzyszenia Manko
"Innowacyjne formy aktywizacji seniorów"

Tematyka konferencji:


1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce

 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY

nasz_senior_180.png

PARTNERZY

gespar_150.jpg
revita_150.jpg
over_clean.jpg
metalowiec_150.jpg
klaromed_180.png
4familygroup150.jpg
evolt_180.png
abb_150.png
schiller_200.jpg
helite_180.png

PATRONI HONOROWI

marszalek-3.png
Konsultant Krajowy.jpg
ZPP.png
logo-KIGS - 150.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

dzp_nowe.jpg
Manko.jpg

PRELEGENCI

dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice  Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Adam Bazela - Prezes Zarządu, 4Family Group Sp. z o.o.

Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu NaszSenior.pl

Magdalena Petryniak - Wiceprezes Stowarzyszenia MANKO

mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa, Revita

Adam Szponka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki