21.11.2017r

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo

21 listopada 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb”.
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.


Wykłady poprowadzili:

- Katarzyna Świerk - Kierownik, Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Gdański
"Internacjonalizacja jako istotny element strategii rozwoju uczelni wyższych. Nowe formy komunikacji z kandydatem w rekrutacji międzynarodowej."
(Internacjonalizacja uczelni to złożony proces wymagający systemowego i strategicznego podejścia. Umiędzynarodowienie to bogata oferta dydaktyczna dla cudzoziemców, rozwój naukowy oparty na wymianie doświadczeń i mobilności naukowców, międzynarodowa promocja, przyjazna dla obcokrajowców przestrzeń, bez barier językowych i kulturowych.)

- Mariusz Czerniak - Kierownik Pracowni Komputeryzacji Toku Nauczania Uczelnianego Centrum Informatycznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
"E-dziekanat w praktyce. Elektroniczne wnioski studenckie i pracownicze."
(Poszerzanie obszarów tematycznych, w których system pozwala na składanie elektronicznych wniosków przez studentów, doktorantów, oraz pracowników przyczynia się nie tylko do przyspieszenia procesu ich obsługi, pozyskania niezbędnych danych do podejmowania decyzji, ale także do utrwalenia wizerunku uczelni posiadającej przyjazną administrację. W prezentacji zostaną przedstawione elektroniczne wnioski o pełen zakres pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a także wnioski pracownicze dotyczące działalności badawczo-rozwojowej.)

- Michał Wojciechowski - Specjalista ds. grafiki i projektowania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
"Marketing treści jako przodownik marketingu uczelnianego."
(Internet spowodował wzrost zasięgu konkurencyjności z uczelniami nie tylko w granicach danego Państwa ale rozszerzył go o cały świat. Użytkownik przestał być biernym słuchaczem a stał się aktywnym uczestnikiem. Nastała zmiana w postrzeganiu i reagowaniu na bodźce użytkownika pod względem marketingowym, nastał czas interakcji z nim. Interakcja ta dzieje się na kilku płaszczyznach przez co przybiera różne formy. Są nimi elementy wizualne aplikacji internetowej, odczucia behawioralne animacji czy też sama treści. Mnogość nowych technologii i zmiana podejścia do marketingu jest kluczowym tematem w dyskusji jednostki, działającej komercyjnie czy też publicznie. Płynące z nią zmiany nastają w heroicznie szybkim tempie i nie rzadko nakładają się na siebie.)

- Anna Rolczak - Dyrektor Centrum Promocji, Uniwersytet Łódzki
"Profesjonalizacja wizerunku uczelni wyższej"

- dr hab. Marek Kowalski - kierownik projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego
"Szybkie i efektywne metody wyszukiwania podobieństw tekstów"

- Łukasz Głombicki - Szef komunikacji, LifeTub
"Jakościowe i odpowiedzialne treści na YouTube, czyli rola influencerów w edukacji"

- Anna Jędrzejczak - Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Plagiat.pl
"Plagiatowanie i piractwo - współczesna plaga czy początek nowych norm"
(Coraz łatwiejszy i powszechniejszy dostęp do Internetu sprawił, że różne formy zjawiska plagiatowania oraz piractwa stanowią zagrożenie większe, niż kiedyś. Samodzielność autora i poszanowanie własności intelektualnej są szczególnie istotne w procesie edukacji. Pomoce naukowe w postaci przekazywanych przez kolejne roczniki prac zaliczeniowych, zjawisko kopiuj-wklej czy pirackie kopie podręczników towarzyszą młodemu pokoleniu na każdym kroku. Czy taki stan rzeczy pozostaje nam tylko zaakceptować? A może da się tym zjawiskom skutecznie zapobiegać prowadząc odpowiedni program edukacyjny? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielimy podczas spotkania. Powiemy też jakie konsekwencje grożą plagiatorom, gdzie można znaleźć materiały z legalnych źródeł i jak się nimi posługiwać.)

- Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Europe Ltd

"Projektory laserowe Sony oraz najnowocześniejsze rozwiązania wspierające współpracę na wyższych uczelniach –Vision Exchange oraz najnowsza propozycja Sony i UbiCast"

- dr Dariusz Woźniak - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
"Innowacyjne zarządzanie uczelnią i kształcenie na odległość z wykorzystaniem systemu Cloud Academy"
(Cloud Academy to innowacyjny, zintegrowany system informatyczny , stworzony przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. CloudA służy kompleksowemu zarządzaniu uczelnią lub dowolną instytucją edukacyjną w każdym aspekcie funkcjonowania. Jej głównym zadaniem jest poprawa jakości dydaktyki oraz wydajności operacyjnej i w efekcie zwiększenie rentowności danego podmiotu. System, oprócz innowacyjnego i kompleksowego podejścia do zarządzania strategicznego i operacyjnego, oferuje całkiem nowe możliwości realizacji w pełni interaktywnych zajęć na odległość z wykorzystaniem wielostrumieniowego przekazu danych (w tym. m.in. przekazu wideo w formacie 360 stopni), w tym poprzez okulary wirtualne. System został nagrodzony tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii „Product" w XI edycji konkursu Najwyższa Jakość QI 2017, realizowanego pod patronatem PARP, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał również rekomendację Niezależnego Zrzeszenia Studentów jako system zapewniający studentom komfortową i kompleksową obsługę procesu studiowania. Szczegółowe informacje: www.clouda.pl, www.clouda.edu.pl)


Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentówRola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie
2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów
 • Workflow
Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY 

kopia-sony_logo.jpg

PARTNERZY

logo-mws.png
200kopia-plagiat-logo-jpg.jpg
250kopia-logo_wsb-nlu-biel.jpg
250kopia-logo-clouda.jpg

PATRONI HONOROWI

polski-uniwersytet-wirtualny.jpeg

PRELEGENCI

Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe a division of Sony Europe Ltd
Anna Jędrzejczak - Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Plagiat.pl 
Anna Rolczak - Dyrektor Centrum Promocji, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marek Kowalski - Kierownik projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego, UKSW w Warszawie
Katarzyna Świerk - Kierownik, Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Gdański
dr Dariusz Woźniak - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Michał Wojciechowski - Specjalista ds. grafiki i projektowania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Mariusz Czerniak - Kierownik Pracowni Komputeryzacji Toku Nauczania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Łukasz Głombicki - Szef Komunikacji LifeTube
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By