25.04.2023 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo
25 kwietnia 2023 roku odbyła się w Warszawie konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Wykłady poprowadzili:

 • dr hab. Joanna Mytnik - Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej
  "Jak modele językowe AI wymuszają zmianę sposobu nauczania w szkołach wyższych?"
  (
  Generatywna sztuczna inteligencja, zwłaszcza modele językowe jak chatGPT 3.5 (i multimodalne jak chatGPT 4.0), w tej chwili zmieniają sens wielu działań m.in. w obszarze kształcenia. Dostępność od 30 listopada 2023 r. modelu językowego chatGPT otworzyła dyskusję o zagrożeniach, możliwościach, korzyściach związanych z upowszechnieniem różnych silników opartych o algorytmy AI.

  Już nie „czy”, a „co” i „jak” zmienić w systemie projektowania i prowadzenia zajęć, dobierania i weryfikowania efektów uczenia się, pisania artykułów naukowych, tworzenia projektów dyplomowych.
  Potrzebujemy debaty społecznej na temat tego, jak chcemy sobie poradzić z nowymi możliwościami, które oferuje dziś sztuczna inteligencja. Porozmawiajmy o tym, co już dziś jest możliwe, jak AI zmieni(a) cele edukacji, jak przygotować studentów do rozsądnego korzystania z nowych możliwości.
  To czas na przedefiniowanie myślenia o tym, jak i czego uczymy.
  I przede wszystkim, czy my, nauczyciele i władze uczelni, wiemy, jakie możliwości dziś przede nami i naszymi studentami stoją?)

 • Tomasz Stajniak - Audio-Video Systems Engineer, Kontel
  "Dlaczego to właśnie nagłośnienie Yamaha jest wybierane przez uczelnie do sal i auli?"

 • Andrzej Wiśniewski - Business Development Manager, Kontel
  "Bezprzewodowy system prezentacji ekranu urządzeń na wyświetlaczach w sali"

 • Piotr Grzegorzewski - Videoconferencing Solutions Director, Kontel
  "Najłatwiejszy w obsłudze, kompletny system nagrywania i streamingu wykładów firmy AREC"

 • Andrzej Wiśniewski - Business Development Manager, Kontel
  "Jak e-papierowa, bezprzewodowa prezentacja planu zajęć przed salami usprawniła szwajcarskie uczelnie?"

 • dr hab. Agnieszka Wierzbicka - Profesor, Uniwersytet Łódzki
  "(Nie)dostępność cyfrowa a e-learning w polskich uczelniach"

  (Jedno z często powielonych haseł odnoszących się do e-learningu wskazuje, iż jest on szansą na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym. Warto jednak zastanowić się, czy rzeczywiście przygotowywane przez uczelnie studia czy kursy doskonalące są dostępne cyfrowo dla tej grupy osób? Prezentacja będzie przedstawiać najważniejsze czynniki, które projektujący e-learning powinni uwzględniać w ramach szeroko pojętej dostępności cyfrowej, bowiem nie powinna się ona zaczynać i kończyć jedynie na dostosowanej zgodnie ze standardem WCAG 2.1 witryny uczelni, ale także na odpowiednio przygotowanej platformie i materiałach edukacyjnych)

 • dr Izabela Mrochen - Certyfikowany ekspert ds. dostępności cyfrowej, MultiAccess Centre

 

 

Tematyka konferencji:

1. Transformacja cyfrowa na uczelniach
- Cyfrowe kompetencje a kreatywność w edukacji
- Podnoszenie kompetencji kadry i jej biegłość w zakresie IT
- Doświadczenia z pandemii jako bodziec do budowania ekosystemu IT
- Hybrydowy model kształcenia
- Migracja do chmury - redukacja kosztów związanych z IT
- Nowe sposoby komunikacji ze studentami i wykładowcami
- Paperless w procesach administracyjnych

2.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
- Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
- Rola serwisu internetowego w komunikacji
- Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
- Media społecznościowe jako główne źródło informacji
- Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

3.Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
- Systemy do nauki zdalnej
- Integracja systemów ICT
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Cyberbezpieczeństwo
- Oprogramowanie antyplagiatowe
- System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
- Systemy kontroli dostępu
- Infrastruktura PKI
- Systemy ERP do zarządzania uczelnią
- Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

dr hab. Joanna Mytnik - Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej

Andrzej Wiśniewski - Business Development Manager, Kontel

dr Izabela Mrochen - Certyfikowany ekspert ds. dostępności cyfrowej, MultiAccess Centre

Tomasz Stajniak - Audio-Video Systems Engineer, Kontel

dr hab. Agnieszka Wierzbicka - Profesor, Uniwersytet Łódzki

Piotr Grzegorzewski - Videoconferencing Solutions Director, Kontel

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.