14.09.2020 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo
14 września 2020 roku odbyła się konferencja ONLINE "Uczelnia na miarę potrzeb"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.


Prelekcje poprowadzili:

- Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE
"Ryzyka nauki i pracy zdalnej. Czym kierować się przy wyborze narzędzi oraz ich dostawców, jak odpowiednio zabezpieczyć procesy przetwarzania danych?"

- Kacper Ptasiński - Professional Services Manager, Devoteam
  Mariusz Halaczek - Salesforce Architect, Devoteam
"Konieczność czy przyjemność: digitalizacja sektora Edu"

- Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Professional
"Innowacyjne rozwiązania Sony wspierające hybrydowe nauczanie"

- Kajetan Makowiec – Key Account Manager odpowiedzialny za sektor szkół wyższych, Samsung Electronics Polska
  Adrian Klamczyński – PreSales Technical Manager Samsung Electronics Polska
"Technologia Professional Display Samsung Electronics Polska w służbie edukacji na uczelniach wyższych"

- Szymon Łuska - B2B Manager, Optoma
  Bartosz Barański - AV Account Manager, Optoma
"Monitor interaktywny czy projektor laserowy które rozwiązanie wybrać?"
(Zdalne nauczanie, jak prowadzić zajęcia? Monitor interaktywny jako nośnik informacji. Wspomaganie nauczania dzięki projektorom laserowym)

- Paweł Kozłowski - pełnomocnik dyrektor ds. informatyzacji w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW
"Szanse i bariery dla e-learningu oraz narzędzi do pracy zdalnej w okresie pandemii."
(Czas pandemii zmusił wiele instytucji oraz firm do zmian sposobu komunikowania się i realizacji dotychczasowych zadań. Również uczelnie i szkoły zostały zmuszone do zmiany całego procesu edukacji na zdalny włącznie z egzaminami. Czy ostatnie miesiące okazały się szansą dla rozwoju zdalnego trybu nauczania czy może jednak obnażyły jego słabe strony? Czy Uniwersytet Warszawski poradził sobie w tym trudnym czasie? W jakich obszarach na Uniwersytecie Warszawskim narzędzia do pracy i komunikacji zdalnej znalazły zastosowanie?)

- dr Anna Grygoruk - Adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
"Uczelnia na miarę potrzeb - oczekiwania, którym chcemy sprostać."
(W swoim wystąpieniu prelegentka zaprosić do refleksji i debaty nad zagadnieniem potrzeb róznych grup interesariuszy uczestniczących w życiu uczelni wyższej. Prelegentka jest przekonana, że najważniejszą i/lub najliczniejszą grupą odbiorców usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego sa studenci, dlatego chciałaby przedstawić wyniki swoich badań dotyczące właśnie oczekiwań studentów w zakresie kształcenia i to w szczególnej jego formie, czyli kształcenia zdalnego.)

- dr hab. Marlena Plebańska - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
"Projektowanie skutecznych zajęć online"
(W czasie wystąpienia omówione zostaną kwestie projektowania skutecznej edukacji online oraz autorskie model projektowania zajęć dydaktycznych online w 10 krokach. W kontekście modelu przedstawione zostaną kwestie aktywizowania oraz motywowania studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.)
Tematyka konferencji:

1.Studia w czasie pandemii
- Kształcenie zdalne a poziom nauczania
- Zajęcia online - czy totalny chaos
- Egzaminy na odległość
- Bezpieczeństwo danych osobowych

2.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
- Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
- Rola serwisu internetowego w komunikacji
- Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
- Media społecznościowe jako główne źródło informacji
- Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

3. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
- Systemy do nauki zdalnej
- Integracja systemów ICT
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Oprogramowanie antyplagiatowe
- System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
- Systemy kontroli dostępu
- Infrastruktura PKI
- Systemy ERP do zarządzania uczelnią
- Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

dr Anna Grygoruk - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Kacper Ptasiński - Professional Services Manager, Devoteam

Szymon Łuska - B2B Manager, Optoma

Kajetan Makowiec – Key Account Manager odpowiedzialny za sektor szkół wyższych, Samsung Electronics Polska

Paweł Kozłowski - Centrum Kompetencji Cyfrowych UW

Mariusz Halaczek - Salesforce Architect, Devoteam

Bartosz Barański - AV Account Manager, Optoma

Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE

Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Professional

Adrian Klamczyński – PreSales Technical Manager Samsung Electronics Polska 

 

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.