WARSZTATY

Warsztaty - Optymalizacja ucisku w profilaktyce i terapii odleżyn z użyciem ciśnieniowych materacy klinicznych połączona z praktyczną prezentacją zastosowania sprzętu do opieki nad chorym leżącym.

Prowadzący - mgr reh. ruch.Rafał Krutul, właściciel marki REVITA

Zakres tematyczny warsztatów:
1. Co to jest odleżyna, jak powstaje (siły i termika).

2. Ocena BMI pacjenta.

3. Pacjent zagrożony wystąpieniem odleżyn. Ocena ryzyka powstania odleżyn na podstawie wewnętrznie dobranej skali ryzyka powstania odleżyny; podział chorych wg. RPO; dokumentacja medyczna.

4. Pacjent z odleżyną/ odleżynami,
a) stopnie odleżyn- stopniowanie wg. NPUAP,
b) podział chorych wg. stopnia odleżyn,
c) dokumentacja medyczna; zm. skala progresji terapii odleżyn PUSH,
d) zaniechane metody (leczenie odleżyn “na sucho”, kółka p-odleżynowe).

5. Czym dysponujemy w opiece nad pacjentem leżącym,
a) prawidłowa budowa łóżka szpitalnego umożliwia stosowanie prawidłowych technik ułożeniowych,
b) chorzy bez odleżyn- dobór materaca medycznego lub profilaktycznego,
c) chorzy z odleżynami- dobór materaca terapeutycznego dla poszczególnych stopni odleżyn,
d) techniki stosowania łatwoślizgów w opiece nad chorym leżącym,
e) poliuretanowe pokrowce- osłony medyczne w aspekcie bezpieczeństwa pacjenta i szpitala (zakażenia wewnętrzne).

REJESTRACJA->>

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki