Informatyzacja placówek medycznych

 

14 grudnia

Przy odpowiedniej dyscyplinie informatyzację można przeprowadzić w owyznaczonych ustawowo terminach.

Proces informatyzacji ochrony zdrowia niesie za sobą bardzo korzystne skutki. Niektóre, tak jak np. usprawnienie w rozliczaniu świadczeń czy obniżenie kosztów archiwizacji danych i dostępu do nich, placówka odczuje od razu. Dostrzeżenie innych zajmuje czasem kilka miesięcy.

 

Pokonaj bariery w informatyzacji!

Dowiedz się wiecej weź udział w webinarium:
"Informatyzacja placówek ochrony zdrowia" - 14 grudnia 2021

 

W programie m.in.:

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Informatyzacja dokumentacji medycznej okiem prawnika "
Mamy już e-zwolnienie, e-receptę, e-skierowanie, IKP, EDM. Prowadzone są pilotaże dotyczące m.in. elektronicznego stetoskopu, opaski telemedycznej. Pojawia się zatem pytanie, jak działa obecny system i co jeszcze nas czeka w najbliższej przyszłości w zakresie e-zdrowia.

W ramach wystąpienia Prelegent:

  • Omówi ostatnie zmiany prawne z zakresu e-zdrowia w Polsce, w szczególności uwzględniając zmiany związane z COVID-19.
  • Poruszy kwestie nowych wymogów dotyczących prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym związane np. z podpisywaniem dokumentacji medycznej.
  • Wyjaśni problematykę ochrony danych w kontekście korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

- Agnieszka Rudnicka-Szymczak - Starszy Specjalista, Centrum E-zdrowia
"Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – szanse i wyzwania dla placówek medycznych"
(Dokumentacja Medyczna Prowadzona w Postaci Elektronicznej; Kto ma dostęp do EDM? System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; Zakres indeksu EDM; Terminy przekazywania danych do P1; E-rejestracja)

 

- Bartłomiej Lubiatowski – CEO, CINO, RSQ Technologies sp. z o. o.
"Sztuczna inteligencja na tropie zmian nowotworowych."
(W ramach rozwoju aplikacji RSQ AI powstały już systemy wspomagania decyzji dla trzech typów obrazowania medycznego: rentgenografia komputerowa (RTG), tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MR). Wykonane zostało już wsparcie RTG dla wykrywania urazów kostnych ręki. Ponadto zostały utworzone dwa systemy pozwalające na analizę tomografii komputerowej dla wykrywania i określenia złośliwości guzów w płucach oraz wykrywania i segmentacji krwotoków wewnątrzczaszkowych. Oprócz tego powstał również system automatycznego wykrywania i segmentacji guzów w mózgu na obrazowaniu MR. Zespół RSQ AI prowadzony przez Szymona Tuzela prowadzi prace nad sztuczną inteligencją we współpracy z dr. Mikołajem Pawlakiem i prof. Krzysztofem Krawcem. Całość rozwiązań opracowywana jest także z Centrum Medycznym HCP oraz z Medicover.)

 

- Damian Klimas - Partner, Data privacy, cloud, IT/IP , Dotlaw kancelaria radcy prawnego Michał Skrzywanek sp. k
"Telemedycyna i teleporady a ochrona danych osobowych. Nowe możliwości i nowe wyzwania."

 

Tematyka webinariów:

- Systemy informatyczne wspierające zarządzanie placówką medyczną
- Infrastruktura informatyczna w placówkach medycznych
- Proces ucyfrowienia placówki medycznej
- Elektroniczna dokumentacja medyczna
- Bezpieczeństwo danych
- Telemedycyna
- Systemy wideokonferencyjne

 

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia
- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

 

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.