E-gmina - rozwój cyfrowych usług publicznych

25 listopada 2022

Informatyzacja ma służyć usprawnieniu i efektywności działania administracji. Powinna umożliwić załatwianie spraw przez obywatela również bez wychodzenia z domu. Informatyzacja urzędów administracji samorządowej jest bardzo ważnym i kluczowym wyzwaniem. Coraz więcej albo niemal wszystkie usługi świadczone na rzecz ludności są realizowane z wykorzystaniem systemów informatycznych. Postęp technologiczny oraz oczekiwania mieszkańców gmin i powiatów wymagają dostosowania się do nich jednostek samorządowych.

Dowiedz się więcej, weź udział w webinarium "E-gmina - rozwój cyfrowych usług publicznych" -  25 listopada 2022 r.

 

Prelekcje poprowadzą:

- dr Radosław Bulejak - Senior Associate | Radca prawny, Kancelaria Ożóg Tomczykowski
"Komunikacja elektroniczna z organem administracji publicznej - wybrane zagadnienia"

- Grzegorz Filarowski
- CEO LOG Plus, Product Manager
"Bezpieczne i niezawodne zarządzanie infrastrukturą IT w administracji publicznej"

- Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.
"Bezpiecznie dla Gminy. 20 lat systemu Statlook w jednostkach samorządu terytorialnego"

 

- Michał Gąsior - Asystent Dyrektora, Zespół Rozwoju Otoczenia Technicznego Innowacji, Departament GovTech Polska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
"Zarządzania ryzykiem w projektach IT"
(Wystąpienie będzie omawiać metody identyfikacji czynników ryzyka oraz zarządzanie nim w cyklu życia projektu)

 

Tematyka webinarium:

- Cyfryzacja jednostek publicznych - sprzęt IT i oprogramowanie
- Sprzęt IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej
- Cyberbezpieczeństwo samorządowych systemów informatycznych
- E-usługi w administracji
- Szeroki dostęp do ultra-szybkiego internetu
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Cloud computing
- Niezawodność infrastruktury informatycznej
- Elektroniczny obieg i archiwizacja dokumentów
- Systemy wideokonferencyjne
- Nagrywanie i transmisja sesji rady miasta/gminy/powiatu
- Kwalifikowany podpis elektroniczny
- Czytniki kodów kreskowych
- Zarządzanie zasobami infrastruktury gminy, miasta i powiatu
- Podstawy prawne informatyzacji w samorządzie terytorialnym

Grupa docelowa:
Przedstawiciele administracji samorządowej, odpowiedzialni za:
- teleinformatykę
- planowanie i zakup infrastruktury
- bezpieczeństwo IT, danych, informacji
- komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
- zarządzanie dokumentacją
- usprawnienie procesów
- przetargi

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image

PRELEGENCI

Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.

Grzegorz Filarowski - CEO LOG Plus, Product Manager

dr Radosław Bulejak - Senior Associate | Radca prawny, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

 Michał Gąsior - Departament GovTech Polska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.