Informatyzacja placówek medycznych

 

28 stycznia 2022

Szanowni Państwo
28 stycznia 2022 roku odbyło się webinarium "Informatyzacja placówek medycznych"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele i rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Wykłady poprowadzili:

- Michał Oleksy - Kierownik, Wydział Wdrożeń e-skierowania, Centrum e-Zdrowia
"Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz inne usługi obszaru e-Zdrowia."

 

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Monika Kupis - Associates, Domański Zakrzewski Palinka sp. k
"E-zdrowie w 2022 r. okiem prawnika. Dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania"
(W ramach wystąpienia przedstawimy i posumujemy najważniejsze zmiany prawne z zakresu e-zdrowia, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Opowiemy także o projektowanych nowelizacjach, które mogą wpłynąć na proces informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 2022 r. Szczególną uwagę poświęcimy pracom nad projektem kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia, który doprecyzowuje postanowienia RODO i w lutym 2021 r. uzyskał pozytywną opinię Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ) 

 

- Bartłomiej Lubiatowski – CEO, CINO, RSQ Technologies sp. z o. o.
"Sztuczna inteligencja na tropie nowotworów i udarów."
(W ramach rozwoju aplikacji RSQ AI powstały już systemy wspomagania decyzji dla trzech typów obrazowania medycznego: rentgenografia komputerowa (RTG), tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MR). Wykonane zostało już wsparcie RTG dla wykrywania urazów kostnych ręki. Ponadto zostały utworzone dwa systemy pozwalające na analizę tomografii komputerowej dla wykrywania i określenia złośliwości guzów w płucach oraz wykrywania i segmentacji krwotoków wewnątrzczaszkowych. Oprócz tego powstał również system automatycznego wykrywania i segmentacji guzów w mózgu na obrazowaniu MR. Zespół RSQ AI prowadzony przez Szymona Tuzela prowadzi prace nad sztuczną inteligencją we współpracy z dr. Mikołajem Pawlakiem i prof. Krzysztofem Krawcem. Całość rozwiązań opracowywana jest także z Centrum Medycznym HCP oraz z Medicover.)

 

- Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED
"Wdrażanie e-Zdrowia w podmiotach leczniczych"
(Projekty e-Zdrowia oznaczają dla świadczeniodawców konieczność dostosowania swoich procesów i systemów informatycznych do nowych przepisów i wymagań. Wprowadzenie tych zmian otwiera możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań, jak elektroniczne recepty czy telemedycyna, ale oznacza też dodatkowe obowiązki i zagrożenia. U progu nowego roku wykonajmy praktyczne podsumowanie 2021, z akcentem na wdrożenia zdarzeń medycznych i EDM, a także przegląd głównych wyzwań czekających nas w 2022/2023, w szczególności zmiany procesu rozliczeń z NFZ, wprowadzania klasyfikacji ICD-11 i pilotażu e-Rejestracji.)

 

Tematyka webinariów:

- Systemy informatyczne wspierające zarządzanie placówką medyczną
- Infrastruktura informatyczna w placówkach medycznych
- Proces ucyfrowienia placówki medycznej
- Elektroniczna dokumentacja medyczna
- Bezpieczeństwo danych
- Telemedycyna
- Systemy wideokonferencyjne

 

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia
- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

 

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Domański Zakrzewski Palinka sp. k

Bartłomiej Lubiatowski – CEO, CINO, RSQ Technologies sp. z o. o.

Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED