Informatyzacja placówek medycznych

 

28 stycznia 2022

Przy odpowiedniej dyscyplinie informatyzację można przeprowadzić w wyznaczonych ustawowo terminach.

Proces informatyzacji ochrony zdrowia niesie za sobą bardzo korzystne skutki. Niektóre, tak jak np. usprawnienie w rozliczaniu świadczeń czy obniżenie kosztów archiwizacji danych i dostępu do nich, placówka odczuje od razu. Dostrzeżenie innych zajmuje czasem kilka miesięcy.

Pokonaj bariery w informatyzacji!

Dowiedz się wiecej weź udział w cyklu webinariów:
"Informatyzacja placówek ochrony zdrowia"

Najbliższy webinar odbędzie się 28 stycznia 2022 r.

Kolejne edycje: 24 lutego, 21 kwietnia, 26 maja, 16 września, 23 listopada, 13 grudnia.

 W programie:

- Michał Oleksy - Kierownik, Wydział Wdrożeń e-skierowania, Centrum e-Zdrowia
"Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz inne usługi obszaru e-Zdrowia."

 

- Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice, Monika Kupis - Associates, Domański Zakrzewski Palinka sp. k
"E-zdrowie w 2022 r. okiem prawnika. Dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania"
(W ramach wystąpienia przedstawimy i posumujemy najważniejsze zmiany prawne z zakresu e-zdrowia, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Opowiemy także o projektowanych nowelizacjach, które mogą wpłynąć na proces informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 2022 r. Szczególną uwagę poświęcimy pracom nad projektem kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia, który doprecyzowuje postanowienia RODO i w lutym 2021 r. uzyskał pozytywną opinię Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ) 

 

- Bartłomiej Lubiatowski – CEO, CINO, RSQ Technologies sp. z o. o.
""Sztuczna inteligencja na tropie nowotworów i udarów."
(W ramach rozwoju aplikacji RSQ AI powstały już systemy wspomagania decyzji dla trzech typów obrazowania medycznego: rentgenografia komputerowa (RTG), tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MR). Wykonane zostało już wsparcie RTG dla wykrywania urazów kostnych ręki. Ponadto zostały utworzone dwa systemy pozwalające na analizę tomografii komputerowej dla wykrywania i określenia złośliwości guzów w płucach oraz wykrywania i segmentacji krwotoków wewnątrzczaszkowych. Oprócz tego powstał również system automatycznego wykrywania i segmentacji guzów w mózgu na obrazowaniu MR. Zespół RSQ AI prowadzony przez Szymona Tuzela prowadzi prace nad sztuczną inteligencją we współpracy z dr. Mikołajem Pawlakiem i prof. Krzysztofem Krawcem. Całość rozwiązań opracowywana jest także z Centrum Medycznym HCP oraz z Medicover.)

 

- Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, LUX MED Sp.z o.o.

 

Tematyka webinariów:

- Systemy informatyczne wspierające zarządzanie placówką medyczną
- Infrastruktura informatyczna w placówkach medycznych
- Proces ucyfrowienia placówki medycznej
- Elektroniczna dokumentacja medyczna
- Bezpieczeństwo danych
- Telemedycyna
- Systemy wideokonferencyjne

 

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia
- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

 

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Domański Zakrzewski Palinka sp. k

Bartłomiej Lubiatowski – CEO, CINO, RSQ Technologies sp. z o. o.