Informatyzacja placówek medycznych

 

21 kwietnia 2023

Przy odpowiedniej dyscyplinie informatyzację można przeprowadzić w wyznaczonych ustawowo terminach.

Proces informatyzacji ochrony zdrowia niesie za sobą bardzo korzystne skutki. Niektóre, tak jak np. usprawnienie w rozliczaniu świadczeń czy obniżenie kosztów archiwizacji danych i dostępu do nich, placówka odczuje od razu. Dostrzeżenie innch zajmuje czasem kilka miesięcy.Pokonaj bariery w informatyzacji!

Dowiedz się wiecej weź udział w webinarium:
"Informatyzacja placówek ochrony zdrowia"

21 kwietnia 2023 r.

Wykłady poprowadzą m.in.:

- Olga Dąbrowska - Senior Associate, dotlaw Skrzywanek Stępniowski i Wspólnicy sp. k.
"Teleporada w prywatnej i publicznej służbie zdrowia - jak to robić zgodnie z prawem?"
(Pandemia COVID-19 i spowodowane nią lockdowny przyczyniły się do gwałtownego rozwoju telemedycyny. Wizyty stacjonarne, stanowiące podstawę dotychczasowego modelu opieki zdrowotnej, w dużej mierze ustąpiły teleporadom. Zmiana ta wpłynęła również na środowisko prawne - konieczne stało się wyznaczenie ram regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość. Dziś, pomimo zniesienia stanu epidemii, teleporady nie słabną na popularności i stanowią znaczną część świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze, dlatego warto wiedzieć: w jakich sytuacjach świadczenia medyczne mogą być udzielane na odległość? Jakie wymogi muszą spełnić prywatne, a jakie publiczne placówki służby zdrowia, aby móc udzielać świadczeń zdrowotnych w formie teleporad? Co należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić zgodność takich działań z przepisami o ochronie danych osobowych? Na te pytania prelegentka odpowie podczas wystąpienia.)

 

- Piotr Kaniewski - Adwokat / Counsel, Kochanski & Partners
"Implementacja rozwiązań AI w organizacjach z sektora medycznego – wyzwania prawne"

 

- Maciej Łokaj - Radca Prawny, partner w Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni sp. p. Współautor podcastu „Recepta na Przepis” oraz bloga „Reklama wyrobów medycznych”.
"Nowa wersja projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia – znaczenie zmian dla podmiotów leczniczych"
(Już od prawie 1,5 roku branża medyczna czeka na uchwalenie projektu dotyczącego jakości w ochronie zdrowia. W grudniu projekt wreszcie trafił do Sejmu. W między czasie uległ istotnym zmianom.
W ramach wystąpienia prelegent omówi najważniejsze regulacje zawarte w treści nowego projektu, których trafił do parlamentu i określi ich znaczenie dla branży.)

 

- Patryk Kuchta - Medicover Data Protection Manager, Medicover Sp. z o.o.

 

Tematyka webinariów:

- Systemy informatyczne wspierające zarządzanie placówką medyczną
- Infrastruktura informatyczna w placówkach medycznych
- Proces ucyfrowienia placówki medycznej
- Elektroniczna dokumentacja medyczna
- Bezpieczeństwo danych
- Telemedycyna
- Systemy wideokonferencyjne

 

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia
- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

 

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PRELEGENCI

Olga Dąbrowska - Senior Associate, dotlaw Skrzywanek Stępniowski i Wspólnicy sp. k.

Piotr Kaniewski - Adwokat / Counsel, Kochanski & Partners

Maciej Łokaj - Radca Prawny, partner w Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni sp. p.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.